Formularz rekrutacyjny 2018/2019

Formularz przeznaczony jest dla absolwentów studiów II stopnia, studentów drugiego roku studiów II stopnia lub osób przygotowujących się do obrony pracy magisterskiej.

Formularz przeznaczony jest dla absolwentów studiów I stopnia oraz studentów pierwszego roku studiów II stopnia. Zgodnie z zasadami rekrutacji osoby te będą przyjmowane do Szkoły Edukacji w miarę wolnych miejsc.