Strefa absolwenta

Co dobrego czeka absolwenta Szkoły Edukacji?

1. Gwarantowana propozycja pracy w szkole

Wszyscy nasi absolwenci, którzy zdecydowali się pracować w szkole, zostali zatrudnieni. Wielu z nich otrzymało oferty pracy jeszcze podczas studiowania w SE. Dyrektorzy szkół, zadowoleni ze współpracy z naszymi absolwentami, a także ci, którzy szukają nauczycieli, zgłaszają się do nas w tej sprawie. Wszystkie informacje o wolnych wakatach przekazywane są absolwentom.

2. Indywidualne wsparcie rozwoju nauczycielskiego.

Każdy absolwent, który w trakcie dwóch lat od zakończenia studiów w SE podejmie pracę jako nauczyciel, może skorzystać z dwuletniego wsparcia tutora. Wsparcie to opiera się na ustalaniu i realizacji wraz z tutorem celów rozwojowych absolwenta na podstawie indywidualnych spotkań i dwukrotnej obserwacji prowadzonej przez niego lekcji. W pierwszym roku absolwentowi przypada 6 spotkań z tutorem, w drugim – cztery.

W Szkole Edukacji uważamy, że najszybciej i najbardziej efektywnie uczymy się współpracując. Wiemy, że szczególnie na początku pracy zawodowej wsparcie innych, bardziej doświadczonych nauczycieli, jest szczególnie potrzebne – Magdalena Swat-Pawlicka, liderka zespołu tutorskiego SE.

Ponadto absolwenci mają możliwość spotkać się w SE na superwizji.

3. Otwarte wydarzenia edukacyjne

Absolwenci SE mogą uczestniczyć we wszystkich otwartych wykładach i innych wydarzeniach organizowanych w Szkole Edukacji. Informacje o spotkaniach są publikowane na bieżąco na stronie internetowej SE i stronie FB.

4. Zjazd Absolwenta

Raz w roku absolwenci są zapraszani na Zjazd Absolwenta, podczas którego mają okazję podzielić się własnymi doświadczeniami i trudnościami, a także udzielić sobie wzajemnego wsparcia.

Posłuchaj co mówią nasi absolwenci:

Dyrektorzy, z którymi rozmawiałam, byli bardzo zaciekawieni Szkołą Edukacji. Zwracali uwagę na formę studiów łączącą praktykę z teorią i dużą liczbę godzin praktyk – Sylwia Zając, absolwentka SE, która po ukończeniu SE znalazła zatrudnienie.

Więcej: „Praca w szkole po studiach w SE”

Absolwenci SE są zdecydowanie lepiej przygotowani do pracy w zawodzie nauczyciela, znają ciekawe metody i formy pracy, są świadomi, czego mogą się spodziewać w szkole, odpowiedzialni, starają się dostrzegać również funkcję wychowawczą – z Raportu ewaluacyjnego dotyczącego absolwentów I i II rocznika