Formularz kontaktowy

REKRUTACJA 2022/2023

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia na studia podyplomowe 2022/2023

Formularz przeznaczony jest dla absolwentów studiów II stopnia, studentów drugiego roku studiów II stopnia lub osób przygotowujących się do obrony pracy magisterskiej oraz nauczycieli, których staż pracy nie przekracza 10 lat praktyki zawodowej.

PODSTAWOWE DANE KANDYDATA

DD myślnik MM myślnik RRRR
ADRES ZAMIESZKANIA(wymagane)
Zwracam się z prośbą o przyjęcie na Studia Podyplomowe Szkoły Edukacji PAFW i UW w roku akademickim 2022/2023 w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania.(wymagane)
Wykształcenie:(wymagane)
MM ukośnik DD ukośnik RRRR
Posiadam uprawnienia pedagogiczne/Specjalizacja nauczycielska:(wymagane)
W przypadku osób, które jeszcze nie pracowały w szkole prosimy wpisać 0
Oświadczam, że posługuję się powyższym adresem mailowym i wyrażam zgodę na traktowanie tego adresu jako adresu korespondencyjnego dla korespondencji organizacyjnej dotyczącej studiów podyplomowych w Szkole Edukacji.(wymagane)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dobrej Edukacji mieszcząca się pod adresem: ul. Banacha 2C w Warszawie, telefon: 22 55 43 789, adres e-mail: fde@fde.org.pl. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Fundacji Dobrej Edukacji, w szczególności przeprowadzenia rekrutacji na studia podyplomowe Szkoły Edukacji. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).(wymagane)

ZAŁĄCZNIKI

Można załączyć więcej niż jeden plik.
Upuść pliki tutaj lub
Maks. rozmiar pliku: 2 GB, Maks. pliki: 4.
  Proszę załączyć jeden plik.
  Upuść pliki tutaj lub
  Maks. rozmiar pliku: 2 GB, Maks. pliki: 4.
   Proszę załączyć jeden plik.
   Upuść pliki tutaj lub
   Maks. rozmiar pliku: 2 GB, Maks. pliki: 4.
    Można załączyć więcej niż jeden plik.
    Upuść pliki tutaj lub
    Maks. rozmiar pliku: 2 GB, Maks. pliki: 4.

     INFORMACJE DODATKOWE

     Czy będzie się Pan(i) ubiegać o stypendium Szkoły Edukacji?(wymagane)
     Więcej informacji na temat przyznawania stypendium znajdzie Pan(i) na stronie Szkoły Edukacji w zakładce "Program stypendialny".
     Czy będzie się Pan(i) ubiegać o miejsce w akademiku?(wymagane)
     Szkoła Edukacji zapewnia stypendystom miejsce w akademiku, w miarę dostępności środków i ilości pokoi przydzielonych przez Uniwersytet Warszawski. W roku akademickim 2020/2021 były to pokoje jednoosobowe w Domu Studenckim nr 2, przy ul. Żwirki i Wigury 95/97. Koszty zakwaterowania pokrywa Fundacja Dobrej Edukacji prowadząca studia SE PAFW i UW.
     Skąd się Pan(i) dowiedział(a) o Szkole Edukacji?