Formularz rekrutacyjny 2021/2022

Formularz przeznaczony jest dla absolwentów studiów II stopnia, studentów drugiego roku studiów II stopnia lub osób przygotowujących się do obrony pracy magisterskiej oraz nauczycieli, których staż pracy nie przekracza 10 lat praktyki zawodowej

 • PODSTAWOWE DANE KANDYDATA

 • Proszę wpisać datę wg. widocznego na ekranie formatu.
 • Proszę wpisać datę wg widocznego na ekranie formatu.
 • W przypadku osób, które jeszcze nie pracowały w szkole prosimy wpisać 0
 • ZAŁĄCZNIKI

 • Można załączyć więcej niż jeden plik.
  Drop files here or
 • Proszę załączyć jeden plik.
 • Proszę załączyć jeden plik.
 • Można załączyć więcej niż jeden plik.
  Drop files here or
 • INFORMACJE DODATKOWE

 • Więcej informacji na temat przyznawania stypendium znajdzie Pan(i) na stronie Szkoły Edukacji w zakładce "Program stypendialny".
 • Szkoła Edukacji zapewnia stypendystom miejsce w akademiku, w miarę dostępności środków i ilości pokoi przydzielonych przez Uniwersytet Warszawski. W roku akademickim 2020/2021 były to pokoje jednoosobowe w Domu Studenckim nr 2, przy ul. Żwirki i Wigury 95/97. Koszty zakwaterowania pokrywa Fundacja Dobrej Edukacji prowadząca studia SE PAFW i UW.