FORMULARZ REKRUTACYJNY 2018/2019

 • Formularz przeznaczony jest dla absolwentów studiów I stopnia oraz studentów pierwszego roku studiów II stopnia. Zgodnie z zasadami rekrutacji osoby te będą przyjmowane do Szkoły Edukacji w miarę wolnych miejsc.

 • PODSTAWOWE DANE KANDYDATA

 • Proszę wpisać datę wg. widocznego na ekranie formatu.
 • Informacja o aktualnym adresie zamieszkania ułatwi ustalenie dogodnej dla Pani/Pana godziny rozmowy wstępnej z przedstawicielami kadry Szkoły Edukacji.
 • ZAŁĄCZNIKI

 • Można załączyć więcej niż jeden plik.
  Drop files here or
 • Proszę załączyć jeden plik.
 • Proszę załączyć jeden plik.
 • Można załączyć więcej niż jeden plik.
  Drop files here or
 • INFORMACJE DODATKOWE

 • Więcej informacji na temat przyznawania stypendium znajdzie Pan(i) na stronie Szkoły Edukacji w zakładce "Program stypendialny".
 • Szkoła Edukacji gwarantuje swoim studentom miejsce w akademiku. W roku akademickim 2017/2018 były to pokoje jednoosobowe w Domu Studenckim nr 2, przy ul. Żwirki i Wigury 95/97.