Inspiracje z Indiany

INSPIRACJE Z INDIANY

Delegacja Szkoły Edukacji odwiedziła Uniwersytet Indiana. Magdalena Krawczyk Radwan, Magdalena Swat-Pawlicka i Magdalena Jurewicz przywiozły z Bloomington wiele nowych pomysłów. Jednym z nich jest stworzenie w SE Pracowni Twórczej.

– Duże wrażenie zrobiły na nas m.in. przewodniki po praktykach, czyli handbooki, w których zapisano wszystkie niezbędne informacje organizacyjne, ale także zasady obowiązujące studentów, rady, w jaki sposób w każdej chwili najlepiej wykorzystać pierwsze szkolne doświadczenia – mówi Magdalena Krawczyk-Radwan, dyrektor ds. programowych SE.

Kadra SE w Bloomington odwiedziła też laboratorium Make Innovate Learn, czyli Pracownię Twórczą, w której przyszli nauczyciele własnoręcznie budują pomoce dydaktyczne dla uczniów. – Teraz myślimy o stworzeniu takiego laboratorium w naszej Szkole Edukacji – mówi Magdalena Krawczyk-Radwan.