Jak pomóc uczniom się uczyć? Zapraszamy na nowy kurs online

Ruszyły zapisy na nowy kurs online pt. “Jak pomóc uczniom się uczyć – dobre nawyki uczenia się”.

Udział w kursie pomoże uczestnikom:

  • Poddać refleksji stosowane przez siebie strategie nauczania.
  • Planować swoje zajęcia tak, aby zapewnić uczniom coraz większą autonomię.
  • Wiązać skutecznie treści przedmiotowe z rozwojem sprawności uczenia się, jak również kompetencjami kluczowymi.
  • Poszerzyć rozumienie struktury wiedzy i systematycznie powiększać własny repertuar metod i narzędzi wpływających na skuteczne pozyskiwanie i utrwalanie wiedzy.
  • Przejmować odpowiedzialność nie tylko za doraźny efekt kształcenia, ale także za trwałe przygotowanie do rozwoju i doskonalenia.

Jak pomóc uczniom się uczyć. Dlaczego taki kurs?

Brak właściwych nawyków związanych z uczeniem się stanowi dzisiaj poważną przeszkodę w braniu odpowiedzialności uczniów za własne uczenie się. A to przecież właśnie kompetencje, które uczniowie nabywają w okresie szkolnym, będą towarzyszyć im w dalszym życiu. Warto zauważyć, że Unia Europejska wskazała umiejętność uczenia się jako jedną z kompetencji kluczowych, czyli jedną z najważniejszych i najbardziej podstawowych umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

Kurs ten ma na celu pomóc nauczycielom tak planować lekcje, aby uwzględnić kształtowanie w uczniach nawyków związanych z uczeniem się. W programie została wykorzystana koncepcja wymiarów uczenia się (R.J. Marzano), a także nawyków umysłowych (B.Kallick, A.Costa). Kurs jest skierowany do czynnych nauczycieli zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

Zapisy na kursy prowadzimy wyłącznie poprzez formularz do 5 stycznia 2021 lub do wyczerpania limitu miejsc. Co ważne, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje

Prowadzący: Grażyna Czetwertyńska
Liczba godzin lekcyjnych: 21
Liczba spotkań: 7
Dzień spotkań: poniedziałki, godz. 15.30 – 17.45
Terminy spotkań: 11.01, 25.01, 8.02, 1.03, 8.03, 22.03, 29.03
Cena: 300 zł

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nasz profil na Facebooku!