Bezpłatne kursy doskonalące dla nauczycieli. Rozszerzaj z nami kompetencje dydaktyczne i wychowawcze!

Szkoła Edukacji PAFW i UW zaprasza nauczycieli i nauczycielki na cykl bezpłatnych kursów „100 pomysłów na…” z zakresu dydaktyki języka polskiego i matematyki oraz kompetencji wychowawczych. Ostatnie wolne miejsca!

Kursy z cyklu “100 pomysłów na…” skierowane są do czynnych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą rozwinąć warsztat nauczycielski i kompetencje wychowawcze. Składają się z 60 godzin ćwiczeń, wykładów i warsztatów prowadzonych podczas piętnastu spotkań przez wykładowców Szkoły Edukacji. 

 

Kurs “100 pomysłów na lekcje matematyki”

Uczestnicy kursu:

 • rozwiną umiejętności niezbędne w nauczaniu procesów takich jak: analiza informacji, budowanie modeli matematycznych, budowanie strategii rozwiązywania problemów matematycznych, rozumowanie i argumentacja
 • rozwiną umiejętności rozpoznawania i pokonywania trudności uczniów związanych z uczeniem się matematyki
 • poznają sposoby dostosowania nauczania do wymagań podstawy programowej
 • będą poddawać refleksji proces edukacyjny i wykorzystywać wyniki tych obserwacji do analizy czynności pedagogicznych

Terminy i godziny spotkań: środy, 16.15-19.15:

Daty spotkań: 10.10, 24.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12, 9.01, 23.01, 13.02, 27.02, 20.03, 3.04, 17.04, 8.05, 22.05

 

Kurs “100 pomysłów na lekcje języka polskiego” 

UWAGA! Limit miejsc na rok akademicki 2018/2019 został wyczerpany. Nauczycieli języka polskiego zapraszamy na Otwarte Seminarium Lekturowe i na Seminaria Nowohumanistyczne

Uczestnicy kursu:

 • poznają najnowsze kierunki edukacyjne w zakresie języka ojczystego i przećwiczą tworzenie nowatorskich lekcji i projektów
 • wypróbują ciekawe rozwiązania na realizację podstawy programowej
 • znajdą nowe sposoby na realizację zagadnień związanych z odbiorem tekstów, interpretacją poezji i prozy oraz tworzeniem wypowiedzi
 • poznają różnorodne strategie interpretacji oraz najważniejsze zjawiska literatury współczesnej
 • będą potrafili wdrażać innowacyjne działania rozwijające umiejętności czytania, pisania, mówienia i interpretacji.

Terminy i godziny spotkań: poniedziałki, godz. 16.15-19.15

Daty spotkań: 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 3.12, 17.12, 7.01, 21.01, 11.02, 18.02, 4.03, 18.03, 8.04, 15.04, 13.05

 

Kurs “100 pomysłów na relacje z uczniami”

UWAGA! Limit miejsc w obu grupach został wyczerpany.

Uczestnicy kursu:

 • będą doskonalić umiejętności związane z komunikacją z uczniami
 • będą mogli przećwiczyć wachlarz trudnych sytuacji wychowawczych
 • poznają psychologiczne podstawy dobrej komunikacji
 • przeprowadzą analizę własnych przekonań i nawyków dotyczących komunikacji z uczniami

Terminy i godziny spotkań:  poniedziałki, godz. 16.15-19.15:

Daty spotkań I grupy: 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 3.12, 17.12, 7.01, 21.01, 11.02, 18.02, 4.03, 18.03, 8.04, 15.04, 13.05

Daty spotkań II grupy: 8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 10.12, 14.01, 11.02, 25.02, 11.03. 25.03, 1.04, 15.04, 6.05, 20.05, 3.06

Zapisy

Zapisy na kursy prowadzone są do 30 września 2018 poprzez formularz dostępny na stronie internetowej SE. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września lub do wyczerpania limitu miejsc (20 miejsc na każdym z kursów).  Grupa ruszy przy zebraniu minimum 15 osób.

Przy kwalifikowaniu zgłoszeń brane są pod uwagę:

 •         kolejność zgłoszenia
 •         uzasadnienie motywacji do uczestniczenia w kursie

Z kursów skorzystać mogą jedynie nauczyciele, którzy w bieżącym roku szkolnym są aktywni zawodowo. Mentorzy współpracujący z SE mogą się zgłaszać jedynie na kurs z kompetencji wychowawczo-komunikacyjnych.

Dodatkowych informacji na temat kursów udziela Małgorzata Siłka: m.silka@szkolaedukacji.pl; 505 759 800