Bezpłatny pilotażowy kurs „100 pomysłów na lekcje historii i WOS” jest skierowany do czynnych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą rozwinąć warsztat nauczycielski. Składa się z 52 godzin ćwiczeń, wykładów i warsztatów prowadzonych podczas piętnastu spotkań przez wykładowców Szkoły Edukacji. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat. Pierwsza edycja w roku 2019/2020 jest bezpłatna. 

Kurs doskonalący jest zintegrowaną dydaktyką historii i nauk społecznych. Będzie się składać z czterech, splatających się ze sobą, wątków, którymi są:

  • programowanie i planowanie (kursu, działu, lekcji, zadania),
  • metody i techniki uczenia się i nauczania,
  • kluczowe tematy i kompetencje edukacji historycznej i obywatelskiej,
  • ocenianie i monitorowanie postępów w uczeniu się.  

Terminy i godziny spotkań: wtorki, godz. 16:30 – 19:30

Daty spotkań: 8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12, 17.12, 7.01, 21.01, 4.02, 25.02, 10.03, 24.03, 7.04

ZAPISY

Zapisy na kursy prowadzone są do 30 września 2019 poprzez formularz dostępny na stronie internetowej SE. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc. Grupa ruszy przy zebraniu minimum 15 osób.

Przy kwalifikowaniu zgłoszeń brane są pod uwagę:

  •         kolejność zgłoszenia
  •         uzasadnienie motywacji do uczestniczenia w kursie

W roku 2019/2020 kurs jest bezpłatny. Mogą z niego skorzystać jedynie nauczyciele, którzy w bieżącym roku szkolnym są aktywni zawodowo. Mentorzy współpracujący z SE mogą się zgłaszać jedynie na kurs z kompetencji wychowawczo-komunikacyjnych.

MIEJSCE

Kursy odbywają się w siedzibie Szkoły Edukacji PAFW i UW, przy ulicy Banacha 2c (Kampus Ochota UW)