Praktyczna lekcja biologii – bezpłatny pilotażowy kurs doskonalący dla nauczycieli

Szkoła Edukacji PAFW i UW zaprasza nauczycieli i nauczycielki na bezpłatny kurs “Praktyczna lekcja biologii” z zakresu dydaktyki biologii i przyrody, organizowany przez Fundację Dobrej Edukacji w ramach programu Szkoły Edukacji PAFW i UW.

Uwaga! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie zapisy na kurs dla biologów zostały zakończone. Dysponujemy ostatnimi miejscami na kurs doskonalący „100 pomysłów na relacje z uczniami”. WIĘCEJ

Kurs jest skierowany do czynnych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą rozwinąć warsztat nauczycielski. Uczestnicy dołączą do studentów ścieżki biologicznej Szkoły Edukacji w ramach warsztatów dydaktycznych prowadzonych przez wykładowców Szkoły Edukacji. Kurs składa się z 13 spotkań, spośród których nauczyciele mogą sami wybrać interesujące ich bloki tematyczne. Aby  otrzymać certyfikat,  należy uczestniczyć w przynajmniej 9 warsztatach.  Pierwsza edycja kursu w roku 2019/2020 jest bezpłatna. 

Uczestnicy kursu:

  • rozwiną umiejętności niezbędne w projektowaniu lekcji opartych na eksperymencie i obserwacji uczniowskiej, w oparciu o dociekanie naukowe
  • poeksperymentują z doświadczeniami wymaganymi w podstawie programowej
  • wzbogacą swój warsztat o metody wykorzystujące: teksty źródłowe, TIK, dyskusje, gry dydaktyczne
  • będą poddawać refleksji proces uczenia się i wykorzystywać wyniki tych obserwacji do analizy konstrukcji zadań edukacyjnych i planowania lekcji.

Terminy i godziny spotkań

Kurs będzie się odbywać od listopada do marca, w wybrane wtorki w godz. 15:00-18:15. Zaplanowano następujące bloki warsztatowe:

19.11   Klimat dla biologii, biologia dla klimatu. Jak wprowadzać zagadnienia globalne na nasze lekcje?
3.12     Inquiry Based Science Education (IBSE) – otwarcie lekcji na dociekanie naukowe
10.12   Projektowanie doświadczeń i metoda naukowa; pięć sposobów na badanie procesu fermentacji
17.12   Włączanie wszystkich zmysłów – tworzenie modeli uczniowskich
7.01     Metoda obserwacyjna na lekcji; metody na wykrywanie składników pokarmowych
14.01   Ćwiczenie umiejętności tworzenia i analizy wykresów; sposoby na badanie aktywności enzymów
21.01   Doświadczenia z fizjologii człowieka; praca z wykorzystaniem modeli anatomicznych
4.02      Jak prowadzić sekcje na lekcji – serce, ryba, owad
25.02   Wykład ekspercki – jak to działa. Zasady tworzenia ciekawych i nieciekawych wykładów
3.03     Praca na lekcji z materiałem źródłowym. Jak odróżnić fakt od mitu?
10.03   Wykorzystanie narzędzi komputerowych na lekcji biologii
17.03   Rola dyskusji, tworzenie argumentów opartych na faktach
24.03   Wykorzystanie gier dydaktycznych na lekcjach biologii

 ZAPISY

Zapisy na kursy prowadzone są poprzez formularz do 30 października 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc. Przy kwalifikowaniu zgłoszeń brane są pod uwagę:

  •         kolejność zgłoszeń
  •         uzasadnienie motywacji do uczestniczenia w kursie

Z kursów skorzystać mogą jedynie nauczyciele, którzy w bieżącym roku szkolnym są aktywni zawodowo. Mentorzy współpracujący z SE mogą się zgłaszać jedynie na kurs z kompetencji wychowawczo-komunikacyjnych.

MIEJSCE

Kursy odbywają się w siedzibie Szkoły Edukacji PAFW i UW, przy ulicy Banacha 2c (Kampus Ochota UW)

Dodatkowych informacji na temat kursów udziela Małgorzata Siłka: m.silka@szkolaedukacji.pl, tel. 505 759 800

Małgorzata Siłka, m.silka@fde.org.pl,    505 759 800