Kursy po raz pierwszy

W tym roku w Szkole Edukacji po raz pierwszy uruchomiono bezpłatne kursy doskonalące dla nauczycieli. Wykładowcy SE prowadzą zajęcia z dydaktyki literatury i języka polskiego, dydaktyki matematyki oraz kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych, które rozwijają umiejętności przedmiotowe i wychowawcze.

Każdy kurs to 60 godzin ćwiczeń, wykładów i warsztatów prowadzonych podczas piętnastu spotkań. Nauczyciele spotykają się w Szkole Edukacji raz na dwa tygodnie. Mają różny staż pracy, niektórzy dopiero zaczynają pracę w szkole, inni po latach przerwy powrócili do zawodu, są też osoby z 30-letnim doświadczeniem. Uczą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ogólnokształcących, artystycznych i specjalnych. Jedna z uczestniczek, żeby wziąć udział w kursie pokonała ponad 300 kilometrów. – Pracuję w małej, wiejskiej szkole, w której jestem jedyną nauczycielką języka polskiego, więc kurs w Szkole Edukacji jest dla mnie okazją do wymiany doświadczeń, inspiracji i rozwoju osobistego – mówi uczestniczka.

Mickiewicz, Czechow i Patten

Kurs dydaktyki literatury i języka polskiego prowadzą Kinga Białek, Magdalena Swat-Pawlicka i Agata Patalas. Jakie są oczekiwania uczestników? Chcą wzbogacać, doskonalić albo odświeżyć swój warsztat pracy, poszerzyć kompetencje polonistyczne, zapoznać się z nowościami edukacyjnymi, dowiedzieć się, jak po latach pracy w gimnazjum prowadzić zajęcia w klasie czwartej albo jak pracować z nową podstawą programową. Szukają również okazji do wymiany doświadczeń i inspiracji.

– Liczę na wsparcie w rozwiązaniu problemów, z którymi nie radzę sobie w nauczaniu, szczególnie w motywowaniu do czytania, wykorzystywaniu elementów nauki o języku w przygotowaniu uczniów do roli odbiorcy i twórcy tekstów, doskonaleniu wypowiedzi pisemnych i ustnych – mówiła jedna z uczestniczek.

– Podczas pierwszych zajęć pracowaliśmy z balladami Adama Mickiewicza i opowiadaniem Antona Czechowa. Zestawialiśmy je w interpretacji z (prawie) bajkami Briana Pattena – mówi Agata Patalas, prowadząca pierwsze spotkanie.

Na kolejnych zajęciach poruszone zostaną tematy: czytelnictwa i zagrożenia kultury czytelniczej, retoryki w świetle nowej podstawy programowej, umiejętności notowania, czytania tekstów nieliterackich na lekcjach języka polskiego, tworzenia pisemnych wypowiedzi argumentacyjnych czy różnych sposobów pracy z lekturą.

Speed chating

Zajęcia dla matematyków prowadzą w trybie zmiennym Maria Samborska i Marcin Karpiński. Zadaniem uczestników podczas pierwszego spotkania było stworzenie algorytmu, który pozwoli porozmawiać każdemu z każdym. Nazwaliśmy to speed chatting. To ćwiczenie integracyjne, na rozgrzewkę, które miało jednocześnie pokazać metodę pracy nad zadaniem – relacjonuje Maria Samborska.

Najbliższe zajęcia dotyczyć będą m.in. pracy z nową podstawą programową. W kolejnych tygodniach matematycy poznają ideę odwróconego planowania, nauczanie diagnostyczne (monitorowanie i modyfikowanie lekcji), przejdą drogę od arytmetyki do algebry, dowiedzą się, jak wprowadzić pracę zespołową albo jak i o czym dyskutować na lekcjach matematyki. Poznają też sposoby pracy z różnorodną klasą.

Nauczyciel = wychowawca

Nauczyciel to nie tylko świetny przedmiotowiec i dydaktyk, ale także wychowawca. Dlatego jeden z kursów doskonalących dla nauczycieli dotyczy kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych. Na wspólnych zajęciach spotkali się nauczyciele fizyki, informatyki, geografii, przyrody, historii, matematyki, języka polskiego, techniki, wychowania do życia w rodzinie, nauczania wczesnoszkolnego i pedagodzy szkolni.

Kurs prowadzą Magdalena Śniegulska, Magdalena Jurewicz, Iwona Kołodziejek i Aleksander Pawlicki. Podczas kolejnych 14 spotkań razem z uczestnikami będą rozmawiać m.in. o tym co wiedzą o zachowaniach uczniów i ich zmianie, rozumieniu i regulowaniu emocji, reagowaniu kryzysowym, komunikowaniu bez przemocy, diagnozie i zarządzaniu klasą, projektowaniu pracy wychowawczej albo partnerstwie w relacjach z rodzicami i innymi nauczycielami. Zastanowią się też jak zadbać o to, by zaangażowanie dawało satysfakcję, a nie wypalało.

– Dzięki systematycznie budowanemu zaufaniu będziemy z biegiem czasu pracować na rzeczywistych sytuacjach, które stały się doświadczeniem uczestników naszego kursu – mówi Magdalena Śniegulska.

Kursy doskonalące dla nauczycieli zakończą się w czerwcu 2018 roku.