Matematyka I klasa

– Niewątpliwie matematyka nie zaczyna się w klasie czwartej. Nauczanie matematyki odbywa się dużo wcześniej, nawet w przedszkolu. Być może właśnie tam kształtowany jest sposób uczenia się i podejście do matematyki na całe życie szkolne – mówił Marcin Karpiński, podczas konferencji „3,2,1 odlicz! Matematyka I klasa”.

6 października w Szkole Edukacji PAFW i UW odbyła się konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przyjechali na nią nauczyciele z całego kraju, którzy szukają inspiracji i nowych pomysłów na ciekawe prowadzenie lekcji.

– Mam grupę uczniów szczególnie uzdolnionych. Chciałabym dowiedzieć się, jak mogę z nimi pracować. Nie chodzi przecież o to, żeby klepać zadania jedno po drugim, tylko o to, jak uczniów inspirować, motywować i rozwijać – mówiła jedna z uczestniczek.

– U mnie w szkole nie ma właściwie młodych dydaktyków. Zwykle są to osoby z dużym doświadczeniem nauczycielskim, które nie chcą zmieniać swojego sposobu nauczania, poznawać nowych metod pracy. Ja szukam inspiracji, staram się pracować nowocześnie. Jestem chyba jedyną osoba w mojej szkole, która zmienia ustawienie mebli na lekcjach – mówiła inna nauczycielka.

Ciekawa lekcja

– Młodzież chce uczyć się również poza budynkiem szkoły, pracować projektowo, przestawiać w klasie ławki, rozmawiać z nauczycielami w sposób swobodny. Właśnie o to chodzi, o ciekawą lekcję. Życzę państwu i interesujących wykładów dzisiaj i ciekawych lekcji we własnych szkołach – mówiła Marianna Hajdukiewicz, dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Podczas konferencji Marcin Karpiński, wykładowca dydaktyki matematyki z SE, przedstawił dwa rodzaje matematyki, które zdefiniował Richard Skemp. Pierwsze to rozumienie instrumentalne, w którym uczeń musi mieć narzędzia np. wzór, aby coś policzyć. Drugie to rozumienie relacyjne (matematyka strukturalna), oparte na rozumieniu związków między wielkościami, pojęciami, sytuacjami, albo problemami.

Beata Kotarba i Agnieszka Sułowska, tutorki nauczycieli matematyki z SE, poprowadziły warsztaty, dzięki którym nauczyciele mogli poznać kilka technik pracy w grupie. – „Zadania w kawałkach” są forma pracy zespołowej, angażującą wszystkich uczniów i gwarantującą aktywny udział w lekcji każdego z nich. Pracując z uczniami tą metodą ćwiczymy nie tylko matematyczne umiejętności, np. sprawne liczenie, ale także tworzymy warunki do tego, aby jak najwięcej uczyli się od siebie nawzajem – mówiły prowadzące.

– Chcemy, żebyście najpierw doświadczyli tych metod, zastanowili się do czego nauczyciel może ich używać, jakie są ich zalety. Po to, żeby nasze warsztaty nie sprowadziły się tylko do wspólnej zabawy, pomyślmy o tym, w jakich momentach możemy z nich skorzystać – mówiła Agnieszka Sułkowska.

Organizatorem wydarzenia były Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Szkoła z Klasą we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Szkoła Edukacji PAFW i UW oraz Fundacja mBanku.

Dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykładowcy Szkoły Edukacji PAFW i UW przygotowali cykl kursów doskonalących w obszarze dydaktyki matematyki. Zapisy trwają do 20 października lub do wyczerpania limitu miejsc.

Więcej informacji