Mentorzy w szkołach ponadpodstawowych

Szkoła Edukacji poszukuje do współpracy polonistów i matematyków ze szkół ponadpodstawowych, którzy będą wspierać rozwój studentów SE podczas praktyk. – Szukamy nauczycieli, którzy są otwarci na współpracę, chcą podzielić się doświadczeniem i razem z nami rozwijać edukacyjną pasję – mówi Magdalena Swat-Pawlicka, dyrektor programowa SE. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia.

Studenci, którzy przygotowują się w Szkole Edukacji do zawodu polonisty lub matematyka, odbywają praktyki w szkołach znajdujących się w Warszawie lub jej okolicach. Podczas praktyk towarzyszą im mentorzy – nauczyciele, których pasjonuje uczenie i poszukiwanie nowych metod pracy. Podczas kilkunastu tygodni praktyk otwierają drzwi swoich klas i pokazują studentom, w jaki sposób sami prowadzą lekcje, obserwują lekcje przygotowane przez praktykantów, wspólnie z nimi omawiają konspekty zajęć.

– W Szkole Edukacji pracujemy z wyjątkowymi nauczycielami, którzy są gotowi robić więcej niż trzeba, więcej niż inni. Mentorzy nie tylko przyjmują naszych studentów na praktyki, ale tak naprawdę sami się doskonalą. Uczestniczą w warsztatach z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, poznają nowe metody pracy, które później wykorzystują podczas własnych lekcji – mówi Magdalena Jurewicz, która w Szkole Edukacji odpowiada za współpracę ze szkołami praktyk.

Korzyści dla nauczycieli współpracujących z SE:

  • udział w kreowaniu nowego modelu kształcenia nauczycieli,
  • wspólne badanie skuteczności nowych metod nauczania,
  • wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
  • współpraca w gronie entuzjastów nauczania języka polskiego i matematyki,
  • możliwość rozwijania własnego warsztatu nauczycielskiego,
  • uczestnictwo w bezpłatnych warsztatach z zakresu wiedzy przedmiotowej (język polski / matematyka), prowadzonych przez ekspertów krajowych i zagranicznych, w tym przez specjalistów z Teachers College Columbia University – partnera SE PAFW i UW.

Za opiekę mentorską nad praktykami studenta przewidziane jest wynagrodzenie.

Wsparcie dla szkoły

Ze współpracy ze Szkołą Edukacji skorzystać może również placówka, w której pracuje mentor. Eksperci SE prowadzą dla nauczycieli języka polskiego, matematyki i rady pedagogicznej bezpłatne warsztaty. Szkoła może również korzystać z biblioteki SE, która gromadzi materiały edukacyjne, pozycje z najnowszej literatury krajowej i światowej z zakresu dydaktyki szkolnej, a także uczestniczyć w seminariach, konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez Szkołę Edukacji i jej partnerów.

Rekrutacja mentorów

Kandydaci na mentorów muszą być zatrudnieni na stanowisku nauczyciela matematyki lub języka polskiego w wymiarze większym niż pół etatu w szkole ponadpodstawowej w Warszawie albo jej okolicach. Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 30 kwietnia 2018 roku.

Dodatkowych informacji dotyczących współpracy ze Szkołą Edukacji udziela Magdalena Jurewicz: m.jurewicz@szkolaedukacji.pl, 501 701 125.

Szkoła Edukacji współpracuje obecnie z siecią 26 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które znajdują się w Warszawie i w jej okolicach. W tych placówkach, pod okiem mentorów, doskonalą się studenci SE.