Myśląca Klasa – książka Petera Liljedahla

Metoda “Myślących Klas” została opracowana w wyniku 15-letnich badań prowadzonych przez Petera Liljedahla we współpracy z kanadyjskimi nauczycielami. Obecnie  jest wdrażana w wielu krajach na całym świecie.

To sposób organizacji nauczania matematyki maksymalizujący zaangażowanie uczniów w myślenie. Na metodę “Myślących Klas” składa się 14 praktyk. Są one uzasadnione badaniami i stwarzają uczniom optymalne warunki do głębokiego myślenia i uczenia się matematyki.

Co zawiera książka?

Książka Building Thinking Classrooms in Mathematics jest rodzajem przewodnika po metodzie “Myślących Klas”. Zawiera szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób i w jakim celu wdrażać każdą z 14 praktyk. Odpowiada również na najczęstsze obawy i pytania zadawane przez nauczycieli. W książce znajdują się też rozmowy z nauczycielami i uczniami oraz prace uczniów, obrazujące jak proponowane praktyki sprzyjają myśleniu. Autor przedstawia też propozycję kolejności wdrażania i rozwijania wspomnianych praktyk rozłożoną na cały rok szkolny. 

Dla kogo książka w języku polskim?

Dr Liljedahl w latach 2017-2019 odwiedził Polskę kilkakrotnie, goszcząc na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz w Szkole Edukacji. Przeprowadził cykl warsztatów dla nauczycieli oraz spotkań ze środowiskiem akademickim związanym z kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli matematyki. Jego wizyty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W efekcie przeprowadzonych szkoleń wyłoniła się grupa nauczycieli, która zaczęła wdrażać metodę “Myślących Klas” w swojej pracy.

Szkoła Edukacji kontynuuje współpracę z tymi nauczycielami oraz prowadzi kolejne szkolenia dla nowych grup zainteresowanych tą metodą w Warszawie oraz innych miastach (m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Szczecinie). Materiały w języku polskim byłyby doskonałym uzupełnieniem pracy warsztatowej. Ze względu na bardzo przyjazną nauczycielowi konstrukcję, książka mogłaby stanowić nie tylko uzupełnienie, ale także alternatywę dla osób z miejscowości, w których nie ma możliwości dołączenia do grup szkoleniowych.

O autorze

Dr Peter Liljedahl zajmuje się edukacją matematyczną. Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Edukacji oraz członkiem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Simona Frasera w Vancouver w Kanadzie. Prowadzi tam działalność naukową oraz dydaktyczną.

Jest autorem lub współautorem 9 książek, 26 rozdziałów w książkach, 27 artykułów w czasopismach i ponad 50 artykułów konferencyjnych, a także redaktorem lub współredaktorem czasopism związanych z edukacją matematyczną. Jest również laureatem prestiżowych nagród za wkład w rozwój edukacji publicznej oraz za innowacje w edukacji matematycznej. Doradza szkołom, okręgom szkolnymi i ministerstwom edukacji w kwestiach metod nauczania, rozwijania kompetencji matematycznych oraz oceniania.

Dr Liljedahl jest blisko związany z rzeczywistością szkoły i klasy. Pracował jako nauczyciel matematyki w liceum. Jego zainteresowania naukowe oraz prowadzone zajęcia sprawiają, że wciąż wiele czasu spędza w szkole. Jego badania dotyczą kreatywności i odkrywania w procesie uczenia się matematyki. Bada proces rozwiązywania problemów matematycznych, a także zaangażowanie uczniów w myślenie.

 

Źródła

http://www.peterliljedahl.com/

https://us.corwin.com/en-us/nam/building-thinking-classrooms-in-mathematics-grades-k-12/book268862

Peter Liljedahl, Building Thinking Classrooms in Mathematics, Corwin Mathematics Series, 2020