Nauka samodzielności

Kinga Białek i Magdalena Swat-Pawlicka z SE prowadzą projekt badawczy związany z kształceniem umiejętności argumentacyjnych uczniów. Chcą dowiedzieć się, które metody tworzenia i rozpoznawania tekstów argumentacyjnych są najbardziej efektywne.

Pracują nad umiejętnościami odbiorczymi i tekstotwórczymi uczniów. Szukając najlepszych metod nauczania organizują warsztaty dla nauczycieli, na które zapraszają ekspertów zagranicznych, przeprowadzają wywiady, obserwują lekcje i analizują uczniowskie prace. Na koniec powstaną ich prace doktorskie, które bronić będą na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Głębszy poziom

– Nauki czytania ze zrozumieniem nie załatwi zadanie kilku pytań do tekstu, a to w szkołach jest  najbardziej powszechna metoda – mówi Kinga Białek. – Problem tkwi w tym, że nie ułatwia ona uczniom samodzielnego rozumienia tekstu, nie daje narzędzi do tego, żeby w przyszłości mogli zinterpretować dowolny tekst. Potrzebne są uniwersalne sposoby zastosowania do każdego tekstu, które uczą zrozumienia na głębszym poziomie.

– Jeśli uczniowie rzeczywiście zagłębiają się w tekst, czytają go kilka razy, dyskutują o nim i porównują swoje odpowiedzi, to nawet jeśli nauczyciel nie wskaże im poprawnego rozwiązania, sami dojdą do tez – wyjaśnia Kinga Białek.

Jamie i drożdżówki

Pierwsze warsztaty dotyczące tworzenia tekstów argumentacyjnych odbyły się w marcu. Ich gościem specjalnym była Kate Montgomery z Columbia University. Uczestnicy wykorzystywali autentyczne materiały, np. filmy z YouTuba i artykuły z gazet codziennych. Obejrzeli fragment wystąpienia Jamiego Oliviera, brytyjskiego kucharza (znanego uczniom celebryty) dotyczący zdrowego żywienia, który prowadzące połączyły z artykułami o zakazie sprzedaży drożdżówek w szkołach.

– Naukę formułowania myśli w sposób argumentacyjny warto zacząć od tego, co jest znane uczniom.   Łatwiej będzie później rozszerzać ich świat poszukiwań dowodów o literaturę – zapewnia Kinga Białek.

Dłoń z argumentami

Ostatnie w tym roku akademickim warsztaty odbyły się na początku czerwca. Jedną z technik, które poznali uczestnicy była metoda otwartej dłoni, która pomaga uczniom w dobieraniu argumentów na poparcie swoich tez, tak aby konkluzję opierać na przesłankach.

– Dłoń to konkluzja, a każdy z palców to argument/przesłanka. W ten sposób sprawdzałyśmy wszystkie teksty od mniej skomplikowanych prac siódmoklasistów do złożonych rozprawek. Chciałyśmy pokazać uniwersalność myślenia o argumentach, to że konkluzja jest poparta dowodami i przesłankami – mówi Kinga Białek.

3o czerwca – zakończenie przyjmowania zgłoszeń

6, 7, 12 lipca – rozmowy kwalifikacyjne

14 lipca – ogłoszenie wyników

28 lipca – zakończenie przyjmowania wniosków stypendialnych