Nowi studenci SE

21 sierpnia nowy rocznik studentów rozpocznie naukę w Szkole Edukacji. Motywacje do podjęcia studiów były różne: przekwalifikowanie, niespełnione marzenia czy doskonalenie warsztatu.

Poniżej historie kilku osób, które dostały się na studia do Szkoły Edukacji PAFW i UW na rok akademicki 2017/2018.

Uczyć się uczyć innych

Grzegorz Banasik studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, na I i II stopniu studiów wybrał specjalizację nauczycielską. To podczas praktyk pedagogicznych w gimnazjum i liceum poczuł, że w roli nauczyciela, czuje się na właściwym miejscu. – Na studiach zabrakło mi większej liczby godzin spędzonych w szkole. Dlatego też chciałbym przez najbliższy rok uczyć się uczyć innych w Szkole Edukacji – mówi.

– Uczenie w szkole obliguje do poczucia odpowiedzialności za rozwój konkretnych osób. Na lekcjach wchodzimy z uczniami w relacje, pogłębiamy ich wiedzę, pomagamy kształtować im własny światopogląd, zarażamy swoimi pasjami – uważa Grzegorz Banasik. – Jedną z moich pasji, którą chciałbym się podzielić jest literatura. Z drugiej strony nie chciałbym po latach pracy zawodowej stać się starym i stetryczałym belfrem. Edukacja według mnie powinna polegać na obopólnej wymianie wiedzy i doświadczeń – mówi.

Z trzeciego sektora do szkoły

M. Nosal

Magdalena Nosal skończyła na Uniwersytecie Warszawskim muzykologię i polonistykę. Przez 16 lat współpracowała z organizacjami pożytku publicznego. Do tej pory nie miała doświadczeń nauczycielskich.

– Świadomie i spokojnie przygotowuję się do przekwalifikowania, szukam miejsc, w których naczelną wartością jest poszanowanie dla wiedzy i drugiego człowieka. Przez długi czas jednak bycie nauczycielem było dla mnie poza kręgiem rozważań. System kształcenia nauczyli w Polsce, który jest bierny i teoretyczny, nigdy nie zachęcał mnie do pójścia tą drogą – mówi Magdalena Nosal.

– W studiach w SE widzę szansę zostania nauczycielem, którego sama chciałabym spotkać jako młody człowiek – dodaje.

Nowe kompetencje

Piotr Gracjasz

Na studia do Szkoły Edukacji dostał się też Piotr Gracjasz, matematyk z dwuletnim stażem pracy. Studiował matematykę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, teraz doktoryzuje się na tej samej uczelni. Mimo że skończył specjalizację nauczycielską nie czuł się w pełni przygotowany do wykonywania zawodu.

– Ukończenie studiów II stopnia nie spowodowało, że poczułem pełną satysfakcję oraz świadomość doskonałych kompetencji w zawodzie nauczyciela. Już pierwszy kontakt z pracą zawodową uświadomił mi, że mój warsztat oraz umiejętności dydaktyczne pozostawiają jeszcze wiele do życzenia – mówi matematyk. – Chciałbym poznać oraz próbować zaadaptować w polskich szkołach nowoczesne, sprawdzone metody nauczania. Uważam, że studia w Szkole Edukacji będą doskonałą okazją do poszerzenia własnych kompetencji – dodaje.

Chcę zostać nauczycielem

Elżbieta Lewak, fot. Kaja Dulińska

fot. Kaja Dulińska

Proces rekrutacji pomyślnie przeszła Elżbieta Lewak ze Lwowa. Studia licencjackie i magisterskie z filologii polskiej ukończyła na UW, obecnie doktoryzuje się na Wydziale „Artes Liberales” UW.

– Na studiach wybrała specjalizację redaktorską, skończyła edytorstwo, a od dwóch lat pracuje jako dziennikarka telewizyjna. – Problem w tym, że serca nie da się oszukać. Chcę zostać nauczycielem, chcę wiedzieć, jak pracować z młodymi ludźmi, by za pomocą literatury, języka, teatru opowiedzieć im o świecie i pozwolić im zrozumieć siebie samych. Jednak żeby to robić dobrze – potrzebuję warsztatu. Dlatego zgłosiłam się do Szkoły Edukacji – mówi Elżbieta Lewak.

– Bardzo wierzę w moc teatru. Wiem, że jedną z promowanych przez Szkołę Edukacji metod pracy jest drama edukacyjna. Również jej chciałabym się nauczyć – dodaje polonistka.

Na studia w SE aplikować mogą osoby, które chcą poznać nowe metody pracy, zdobyć kompetencje wychowawcze albo odświeżyć warsztat nauczycielski. Studia trwają rok, są podyplomowe, ale odbywają się w trybie dziennym. Studenci mają 320 godzin praktyk w szkołach i zajęcia akademickie. W roku 2017/2018 studia są bezpłatne, a studenci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium.

Krótkie filmy z wypowiedziami studentów SE o uczeniu innych, roli nauczyciela i Szkole Edukacji można obejrzeć na kanale YouTube Szkoły Edukacji.