Obserwacje i poznawanie szkół

Studenci SE rozpoczęli zajęcia w szkołach. Zanim zaczną uczyć innych, odbędą praktyki psychologiczno-pedagogiczne. Najbliższe trzy tygodnie spędzą w trzech różnych placówkach – głównie na aktywnej obserwacji.

Praktyki szkolne są kluczowym elementem kształcenia nauczycieli w SE. Podzielone są na trzy semestry. Pierwsze mają charakter psychologiczno-pedagogiczny. W kolejnym etapie praktyk studenci będą pomagać, współuczestniczyć, prowadzić fragmenty lekcji, a później całe lekcje. Przez cały rok nauki spędzą w szkołach 342 godziny.

Aktywna obserwacja

– Praktyki psychologiczno-pedagogiczne to niezwykły czas, kiedy patrzy się na miejsce, w którym będzie się pracować, jeszcze przed rozpoczęciem pracy. To moment, żeby zaobserwować, jak działa instytucja, jak funkcjonują w niej ludzie, aby móc odnaleźć w niej swoje miejsce – mówi Magdalena Jurewicz, koordynatorka szkół praktyk.

Studenci SE nie są biernymi obserwatorami. W czasie praktyk mają do wykonania szereg zadań. Wykorzystują różnorodne narzędzia obserwacji i analizy warsztatu pracy nauczyciela oraz diagnozy kultury pracy szkoły, poznane na seminarium integrującym i innych przedmiotach wykładanych w Szkole Edukacji.

– Obserwacja to bardzo ważna część zarówno procesu uczenia się jak i procesu badawczego.  W codziennym życiu każdy z nas obserwuje. Jednak tę zwykła obserwację od metody naukowej, odróżni to, że robimy ją świadomie i oddzielamy sam proces obserwacji od oceny – mówi Magdalena Śniegulska, wykładowca przedmiotów psychologicznych w SE.

Metoda ta daje możliwość zobaczenia swojej roli z dystansu, również tego emocjonalnego. Studenci uczą się obserwacji uczestniczącej, która daje im możliwość analizy lekcji, różnych technik pracy oraz przekładania ich na własne możliwości i pomysły.

– Będą również przyglądać się rozmaitym zachowaniom uczniów, po to by umieć generować jak najwięcej hipotez i pytań badawczych na temat sposobu ich funkcjonowania, odbioru lekcji, interakcji ze sobą czy z nauczycielem. Dzięki temu ich warsztat pracy będzie bardziej trafny i rzetelny – mówi Magdalena Śniegulska.

Praktyki w SE

Nagrania z roku akademickiego 2016/2017, Joanna Pietraszek i Marta Tkacz, absolwentki SE, pracują razem w SP 314 im. Przyjaciół Ziemi.