Odkurzanie lektur w Kielcach

Czy zajęcia z interpretacji „W pustyni i w puszczy” oraz „Pana Tadeusza” to banał? Niekoniecznie. Wystarczy znać kilka technik, aby z przymusu czytania lektur obowiązkowych zrobić ciekawą zabawę. 

Wykładowcy ze Szkoły Edukacji spotkali się z zainteresowaniem swoich kolegów po fachu w Instytucie Filologii Polskiej UJK w Kielcach. Dr hab. Witold Bobiński oraz Iwona Kołodziejek, dydaktycy filologii polskiej SE, poprowadzili tam warsztat polonistyczny.

Film w szkolnym czytaniu

Kadra Szkoły Edukacji zachęcała m.in. do wykorzystywania metody close reading. – Omawiając „Pana Tadeusza” wspólnie z uczniami warto zastanowić się nad filmowym postrzeganiem świata przez Adama Mickiewicza. Interpretację literatury można wspierać za pomocą analizy obrazu audiowizualnego. Ten sposób odbioru tekstów jest bliższy współczesnym uczniom, którzy znacznie lepiej zrozumieją obraz i słowo niż samą literaturę – mówi Iwona Kołodziejek.

Głośne czytanie

Inna technika uważnego czytania literackiego to tzw. głośne czytanie. Nie chodzi jednak tylko o odczytanie na lekcji rozdziału z książki. Nauczyciel czytając jednocześnie wyraża swoje wątpliwości, stawia głośno pytania. Wspólnie z uczniami zaczyna interpretować tekst.

Przykład najprostszy (z „W pustyni i w puszczy”):

„Staś urodził się , wychował i doszedł do czternastego roku życia w Port-Saidzie, nad kanałem…” – nad jakim kanałem? gdzie to jest?

„…czemu inżynierowie, koledzy ojca, nazywali go dzieckiem pustyni – dzieckiem pustyni, co to może znaczyć?

Argumentacyjne speed dating

Wykładowcy Szkoły Edukacji przedstawili również metodę, która kształci u uczniów umiejętność argumentowania.

– To nie tylko ważna kompetencja szkolna, ale także życiowa. Sztuki argumentacji można uczyć już dzieci w podstawówkach. Metoda ta może być wykorzystana w pracy z uczniami w różnym wieku. Ten sposób pracy z tekstem literackim rekomendują również eksperci Reading & Writing Project Teachers College Columbia University – mówi Iwona Kołodziejek.

Osoby i instytucje zainteresowane organizacją warsztatów polonistycznych lub matematycznych w swoim mieście proszone są o kontakt mailowy: kontakt@szkolaedukacji.pl. Zajęcia prowadzone przez wykładowców SE przeznaczone są dla studentów, wykładowców  i nauczycieli. Wstęp na nie jest wolny.