Otwarte seminaria lekturowe – zaproszenie na czwartkowe popołudnia!

26 września (środa) o godz. 16.30 – 18.30 rozpoczynamy w Szkole Edukacji PAFW i UW przy ul. Banacha 2c (I piętro) Otwarte Seminarium Lekturowe.

Nie możemy zmienić list lektur szkolnych, przeczytajmy je więc na nowo, od nowa. Poszukajmy odmiennych, niż najczęściej stosowane, sposobów myślenia-uczenia o nich w klasach. Spójrzmy, co kryje się w tekstach.

Seminarium interpretacyjne adresowane jest przede wszystkim do zainteresowanych taką wspólną pracą nauczycielek i nauczycieli języka polskiego ze wszystkich typów szkół, w tym do obecnych studentów i absolwentów Szkoły Edukacji.

Niech reinterpretacja części kanonu będzie naszym podarunkiem dla uczniów w nowym roku szkolnym!

W semestrze jesienno-zimowym teksty podstawówkowe będziemy przeplatać z licealnymi. Podczas pierwszego, wrześniowego seminarium zajmiemy się Latarnikiem H. Sienkiewicza. Następne spotkania planujemy w czwartki: 18 X (Dżuma A. Camusa), 15 XI (Chłopcy z Placu Broni F. Molnara), 6 XII (Miejsce A. Stasiuka i Profesor Andrews w Warszawie O. Tokarczuk), 3 I (Quo vadis H. Sienkiewicza) i 24 I (Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli  T. Borowskiego). Chcielibyśmy również znaleźć miejsce dla Kamieni na szaniec A. Kamińskiego.

Przed każdym spotkaniem przeczytaj książkę ponownie, zabierz ją ze sobą i przyjdź do nas – czekamy i zapraszamy!

W październiku, także z myślą o lekcjach polskiego, wystartujemy z drugim cyklem spotkań o interpretacji literatury (a czasem też innych sztuk) – Otwartym Seminarium Nowohumanistycznym, podczas którego będziemy dyskutować i badać to, jak wybrane najnowsze teorie oraz praktyki czytania tekstów i rozumienia człowieka, zwierząt, przyrody, przedmiotów, społeczeństw i kultur mogą być obecne w szkole. Na te spotkania zapraszamy do Szkoły Edukacji również w czwartki o godz. 16.30-18.30: 11 X, 25 X, 22 XI, 13 XII i 10 I. O proponowanych treściach poinformujemy niebawem osobno.

Koordynatorką spotkań seminaryjnych jest Agata Patalas: a.patalas@szkolaedukacji.pl

Dobrego roku!

Zespół Polonistów Szkoły Edukacji PAFW i UW