Otwarte seminaria lekturowe – zaproszenie na czwartkowe popołudnia!

Nie możemy zmienić list lektur szkolnych, przeczytajmy je więc na nowo, od nowa. Poszukajmy odmiennych, niż najczęściej stosowane, sposobów myślenia-uczenia o nich w klasach. Spójrzmy, co kryje się w tekstach.

Seminarium interpretacyjne adresowane jest przede wszystkim do zainteresowanych taką wspólną pracą nauczycielek i nauczycieli języka polskiego ze wszystkich typów szkół, w tym do obecnych studentów i absolwentów Szkoły Edukacji.

Niech reinterpretacja części kanonu będzie naszym podarunkiem dla uczniów w nowym roku szkolnym!

W semestrze jesienno-zimowym teksty podstawówkowe będziemy przeplatać z licealnymi. Pza pierwszy spotkaniem, seminaria będą się odbywać w czwartkowe popołudnia.

Harmonogram:

26 X: Latarnik H. Sienkiewicza

18 X Dżuma A. Camusa

22 XI Chłopcy z Placu Broni F. Molnara

6 XII Profesor Andrews w Warszawie O. Tokarczuk

3 lub 10 I Quo vadis H. Sienkiewicza

24 I Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli  T. Borowskiego

Chcielibyśmy również znaleźć miejsce dla Kamieni na szaniec A. Kamińskiego.

Przed każdym spotkaniem przeczytaj książkę ponownie, zabierz ją ze sobą i przyjdź do nas – czekamy i zapraszamy!

W październiku, także z myślą o lekcjach polskiego, wystartujemy z drugim cyklem spotkań o interpretacji literatury (a czasem też innych sztuk) – Otwartym Seminarium Nowohumanistycznym, podczas którego będziemy dyskutować i badać to, jak wybrane najnowsze teorie oraz praktyki czytania tekstów i rozumienia człowieka, zwierząt, przyrody, przedmiotów, społeczeństw i kultur mogą być obecne w szkole.

15 listopada zapraszamy na spotkanie z dr. Andrzejem Franaszkiem, który opowie o nowoczesnym spojrzeniu na biografizm.

Koordynatorką spotkań seminaryjnych jest Agata Patalas: a.patalas@szkolaedukacji.pl

 

Zespół Polonistów Szkoły Edukacji PAFW i UW