Kilka miesięcy temu grupa nauczycieli matematyki – mentorów Szkoły Edukacji – podjęła się nie lada wyzwania. Postanowiła wdrożyć w swoich szkolnych realiach program myślącej klasy, stworzony przez kanadyjskiego eksperta Petera Liljedahla. Jakie są efekty?

W grudniu ubiegłego roku zorganizowaliśmy otwarte warsztaty z dr. Peterem Liljedahlem z Uniwersytetu w  Vancouver dla kilkudziesięciu nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nasz gość opowiadał o drobnych zmianach, które mogą w rewolucyjny sposób zmienić klasową rzeczywistość i skłonić uczniów do myślenia. WIĘCEJ

Czy kanadyjskie rozwiązania da się przenieść na polski grunt? Postanowili to sprawdzić mentorzy Szkoły Edukacji, czyli nauczyciele opiekujący się studentami SE podczas praktyk w szkołach. Pedagodzy przez kilka miesięcy wprowadzali innowacje: zmieniali układ sal, sposób doboru grup, metody zadawania pytań, ale i odpowiadania na nie, rodzaj zadań czy stanowiska pracy dla dzieci. Wszystko po to,  by uczniowie bardziej aktywnie uczestniczyli w lekcjach i… zaczęli myśleć.

Na każdym kroku mentorom towarzyszyli wykładowcy Szkoły Edukacji, którzy pomagali matematykom w realizacji projektu. Gdy po trzech miesiącach nauczyciele ponownie spotkali się z Peterem Liljedahlem, nie było już żadnych wątpliwości: metoda budowania myślącej klasy naprawdę działa!

Teraz z kanadyjskim badaczem spotkała się kolejna grupa mentorów Szkoły Edukacji – tym razem uczących języka polskiego. Na warsztatach z kanadyjskim ekspertem pedagodzy dowiedzieli się, jak zwiększać zaangażowanie i pobudzać myślenie w kontekście uczenia twórczego pisania. To zadanie nieco trudniejsze, bo na przeszkodzie mogą stawać różnice kulturowe widoczne w sposobie nauczania języka ojczystego w Polsce i w Kanadzie.

W Polsce skupiamy się na gramatyce, ortografii i stylistyce tekstów. W ogóle nie mamy natomiast tradycji uczenia o tym, jak konstruować całość pisemnych wypowiedzi – na przykład tworząc ich plany – czy jak grupowo przygotowywać się do pisania eseju i wzajemnie czerpać od siebie inspiracje. To spore wyzwanie – mówili uczestnicy warsztatów.

Poloniści pod okiem wykładowców Szkoły Edukacji przez najbliższe miesiące będą w swoich klasach wdrażać zmiany zaproponowane przez dr. Liljedahla. Jak pójdzie im budowane myślącej klasy polonistycznej? Dowiemy się już wkrótce.