Badanie PISA 2018

Warsztaty dla dyrektorów szkół, nauczycieli, metodyków i badaczy.
  • PODSTAWOWE DANE KANDYDATA

    Informacja o RODO: Szanując Państwa prywatność i wykonując obowiązek informacyjny w związku z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dobrej Edukacji mieszcząca się pod adresem: ul. Banacha 2C w Warszawie, telefon: 22 55 43 789, adres e-mail: fde@fde.org.pl. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Fundacji Dobrej Edukacji, w szczególności prowadzenia studiów podyplomowych Szkoły Edukacji i szkoleń. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat, zgodnie z przepisami prawa o systemie oświaty. 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą: Uniwersytet Warszawski, Wykładowcy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz inne podmioty realizujące jej programy, podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne oraz inne podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 7. Administrator danych i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, w uzasadnionych przypadkach, może przekazywać dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych na polecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu (zwłaszcza pod kątem usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani). 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia szkoleń i warsztatów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Rozbudowany zakres udostępnienia danych wynika bezpośrednio z formy działalności Szkoły Edukacji, finansowanej w całości ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która posiada wiele inicjatyw skierowanych również do potencjalnych absolwentów SE tj. Szkoła Ucząca Się, Działaj Lokalnie, Liderzy PAFW.
  • INFORMACJE DODATKOWE