Poloniści w Katowicach

Dr hab. Witold Bobiński i Iwona Kołodziejek 14 marca odwiedzą Katowice. Tym razem wykładowcy SE warsztat polonistyczny poprowadzą na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Zajęcia rozpoczną się o godz. 13.30 w sali 010 Wydziału Filologicznego UŚ (plac Sejmu Śląskiego 1). Mogą wziąć w nich udział studenci filologii polskiej, korepetytorzy i nauczyciele języka polskiego. Wstęp wolny.

01_WitoldBobinski

Wykładowcy SE pokażą, w jaki sposób pracują ze studentami nad rozwijaniem umiejętności kształtowania kluczowych kompetencji polonistycznych, w tym:

  • odbioru tekstów literackich i nieliterackich (np. z wykorzystaniem edukacyjnych modeli close reading);
  • analizy i interpretacji tekstów kultury (np. z zastosowaniem techniki przekładu intersemiotycznego);
  • tworzenia tekstów (na fundamencie doświadczeń szkoły amerykańskiej);
  • argumentowania (z odwołaniem do kultury audiowizualnej).

 

09_IwonaKolodziejek

Kolejny warsztat wyjazdowy odbędzie się 20 marca na Uniwersytecie Gdańskim. Tym razem spotkanie przeznaczone będzie dla matematyków. Szczegóły dostępne będą na stronie internetowej SE.