Praca dla wykładowcy psychologii

Szkoła Edukacji PAFW i UW przedłuża konkurs na stanowisko wykładowcy przedmiotów psychologicznych, który będzie odpowiedzialny za kształtowanie kompetencji wychowawczych przyszłych nauczycieli. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 grudnia.

Kadra SE rekrutowana była z całej Polski. To 13 osób, które na co dzień odkrywają nowe i skuteczne rozwiązania w uczeniu siebie i nauczaniu innych. Do zespołu poszukiwany jest wykładowca psychologii edukacyjnej.

– Nasi wykładowcy to pasjonaci edukacji, otwarci na współpracę i nowe doświadczenia, poszukujący najlepszych rozwiązań w kształceniu nauczycieli. Wykładowca psychologii rozwojowej i edukacyjnej, którego szukamy, znajdzie w SE wiele możliwości i inspiracji zarówno naukowych, jak i dydaktycznych – mówi prof. Jolanta Sujecka-Zając, dyrektor SE.

Dla kogo?

Osoby, które chciałyby dołączyć do SE muszą mieć praktykę w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej. Zatrudniony zostanie wykładowca (z tytułem co najmniej doktora w zakresie psychologii), którego zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół zagadnień związanych z psychologią edukacyjną, rozwojową i poznawczą. Kandydat na to stanowisko powinien znać rzeczywistość szkolną z doświadczenia zawodowego, a nie tylko osobistego, jako ucznia czy rodzica, oraz mieć praktykę w pracy szkoleniowej.

W Szkole Edukacji PAFW i UW psycholog będzie prowadził lub współprowadził zajęcia ze studentami, wspomagał kadrę oraz miał wpływ na kształtowanie programu nauczania. SE oferuje pracę co najmniej dwa dni w tygodniu w siedzibie Szkoły Edukacji w Warszawie (kampus Ochota Uniwersytetu Warszawskiego) z możliwością zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

Warunki konkursu

Oprócz przesłania wymaganych dokumentów (CV, odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego doktora lub doktora habilitowanego w zakresie psychologii) kandydaci proszeni są o odpowiedź pisemną na jedno z pytań:

  • Jakie elementy kształcenia w zakresie psychologii wydają się Pani/Panu szczególnie ważne dla przyszłych nauczycieli?
  • Jakich kompetencji związanych z psychologią szczególnie potrzebują nauczyciele rozpoczynający dziś pracę w polskich szkołach?

Dokładna treść zadań konkursowych znajduje się ogłoszeniu o pracę (pdf).

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 grudnia pod adresem kontakt@szkolaedukacji.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu: