Praca w Szkole Edukacji PAFW i UW

Konkurs na stanowisko

wykładowcy akademickiego /wykładowczyni akademickiej – psychologa/ psycholożki na studiach podyplomowych „Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego”

Studia podyplomowe „Szkoła Edukacji PAFW i UW” to roczne podyplomowe studia kwalifikacyjne dla przyszłych nauczycieli języka polskiego, matematyki, biologii z przyrodą, a także historii i wiedzy o społeczeństwie,  zorganizowane w ramach współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie szukamy stałego członka/członkini zespołu, który/a:

 • poprowadzi (lub będzie współprowadzić według zasad co-teachingu) przedmioty psychologiczne (m.in. psychologię rozwojową, poznawczą), w oparciu o autorski sylabus wpisujący się w ramowy program kształcenia w Szkole Edukacji
 • współpracować będzie z prowadzącymi przedmiot „Kompetencje wychowawcze i komunikacyjne”, którego celem jest uzyskanie przez studentów pogłębionej świadomości, czym jest rola wychowawcza nauczyciela, jak również jakie dylematy i wybory się z nią wiążą
 • będzie służyć radą i pomocą w zakresie psychologicznym wykładowcom innych kursów, a także tutorom w procesie rozwoju profesjonalnego studentów
 • będzie brać udział w pracach kadry Szkoły Edukacji, w szczególności współtworząc i ewaluując program
 • poświęci Szkole Edukacji minimum dwa dni pracy w każdym tygodniu, począwszy od 1 czerwca 2021 r.

Oferujemy:

 • możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę od 1.08.2021 r. (wcześniej na umowę-zlecenie)
 • atrakcyjne warunki umowy
 • pracę w Warszawie (dobrze skomunikowana część Ochoty), w komfortowej przestrzeni edukacyjnej z zapleczem nowoczesnych pomocy dydaktycznych
 • współpracę z dynamicznym i kreatywnym zespołem osób pasjonujących się edukacją
 • współudział w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnego programu kształcenia nauczycieli opracowanego we współpracy z Teachers College z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku
 • a także możliwości dalszego podnoszenia kwalifikacji.

Od kandydatów oczekujemy:

 • stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w zakresie psychologii (wymóg minimalny to otwarcie przewodu doktorskiego w tej dziedzinie wraz z deklarowaną datą obrony pracy doktorskiej (dla osób, które obejmują zapisy przejściowe dotyczące okresu 30.04.2019 – 31.12.2021) lub ostatni rok studiów doktoranckich oraz załączenie własnej deklaracji złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
 • doświadczenia w prowadzeniu z sukcesem i zamiłowaniem zajęć ze studentami, nauczycielami lub uczniami
 • znajomości rzeczywistości szkolnej wynikającej z doświadczenia zawodowego, a nie tylko osobistego jako ucznia czy rodzica
 • udokumentowanych (np. publikacjami) zainteresowań w zakresie psychologii edukacyjnej
 • znajomości języka angielskiego w stopniu niezbędnym do pracy z tekstem w tym języku.

Rekrutacja na proponowane stanowisko jest trzyetapowa. W etapie pierwszym analizowane jest dossier kandydata pod kątem opisanego powyżej profilu. Do etapu drugiego (zajęcia pokazowe) i trzeciego (rozmowa) zapraszani są kandydaci wyłonieni przez komisję
konkursową, w której uczestniczą przedstawiciele kierownictwa Szkoły Edukacji, a także specjaliści w zakresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

Wymagane dokumenty, niezbędne do uczestniczenia w I etapie rekrutacji:

 • curriculum vitae
 • odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego doktora lub doktora habilitowanego w zakresie psychologii (bądź otwarcia przewodu doktorskiego w tej dziedzinie) albo własna deklaracja planowania złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
 • pisemna wypowiedź na jeden z poniższych tematów:
  1. Jakie zagadnienia psychologiczne wydają się Pani/Panu szczególnie ważne dla przyszłych nauczycieli? Prosimy wybrać jedno – dwa zagadnienia i pokazać ich rolę w kontekście edukacyjnym (nie więcej niż 2 strony tekstu A4, 1800 znaków na stronie);
  2. W Pani/Pana opinii, jakich kompetencji związanych z psychologią szczególnie potrzebują nauczyciele rozpoczynający dziś pracę w polskich szkołach? Prosimy wybrać jedną z nich i zaproponować, w jaki sposób mogłaby być rozwijana w podyplomowym programie kształcenia nauczycieli (nie więcej niż 2 strony tekstu A4, 1800 znaków na stronie).

Harmonogram konkursu

 • do 25 kwietnia 2021: składanie dokumentów drogą elektroniczną
 • 26 -28 kwietnia 2021: I etap: analiza dossier kandydatów przez komisję konkursową
 • do 29 kwietnia 2021: informacja dla kandydatów o decyzji komisji konkursowej w sprawie zakwalifikowania do II etapu
 • Od 10 maja 2021 II i III etap; terminy ustalane indywidualnie, rozmowy w siedzibie SE
 • do 24 maja 2021: informacja dla kandydatów o decyzji komisji konkursowej i wyniku rekrutacji

Praca w Szkole Edukacji – dane kontaktowe

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres: kontakt@szkolaedukacji.pl z dopiskiem Rekrutacja psycholog. W razie potrzeby dodatkowych informacji udziela także Małgorzata Siłka, tel. 505 759 800

Zobacz nasz profil na Facebooku