Program stypendialny

W roku akademickim 2019/2020 stypendium otrzymało 100% naszych studentów.

Studenci Szkoły Edukacji mogą otrzymać stypendium na cały okres studiów, czyli na 10 miesięcy nauki.

W roku akademickim 2020/2021 stypendium będzie wynosić do 2000 zł brutto miesięcznie. O stypendium mogą się ubiegać osoby, które pozytywnie przeszły rekrutację do Szkoły Edukacji PAFW i UW, a ich dochód na członka rodziny nie przekracza 3.000 PLN brutto miesięcznie.

Rozbudowany program i dzienny tryb zajęć w Szkole Edukacji uniemożliwiają pracę etatową. Dlatego w przypadku osób, które zawieszą działalność zawodową na okres studiów, przy wyliczaniu dochodu na członka rodziny nie bierzemy pod uwagę dochodu kandydata/kandydatki.  Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania i wysokości stypendiów można znaleźć w Regulaminie przyznawania stypendiów. 

Co zdjęło ciężar z moich barków i sprawiło,  że mogłam się w stu procentach poświęcić nauce? Proza życia, czyli finanse. To, że mieliśmy zapewnione podstawowe źródło utrzymania, było niesamowite. – Magdalena Nosal, polonistka, absolwentka Szkoły Edukacji

Stypendia przyznajemy po każdej turze rekrutacji, a ich pula jest ograniczona. Kandydaci z pierwszej tury mają większe szanse na uzyskanie dofinansowania.

Osoby spoza Warszawy mogą także otrzymać bezpłatny jednoosobowy pokój w akademiku UW. 

Program stypendialny dzięki PAFW

Stypendium ma przede wszystkim pomóc w utrzymaniu się w trakcie studiów. Wsparcie finansowe dla studentów zawdzięczamy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Jest ona głównym inicjatorem powstania i fundatorem Szkoły Edukacji.

PAFW realizuje programy w trzech obszarach tematycznych: edukacja, rozwój społeczności lokalnych oraz dzielenie się polskimi doświadczeniami z transformacji. Skupia się na wyrównywaniu szans edukacyjnych, modernizacji oświaty, a także wyzwalaniu i wspieraniu energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.