„PROJEKTOR – wolontariat studencki”

Trwa nabór placówek edukacyjnych chętnych do przyjęcia u siebie studentów-wolontariuszy organizujących projekty wakacyjne w programie „PROJEKTOR-wolontariat studencki”.

Kto może skorzystać z projektów wakacyjnych?

Projekty wakacyjne skierowane są do uczniów szkół i placówek edukacyjnych z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. Wiele placówek oświatowych korzysta z możliwości jaką daje Projektor już od lat. 

Dzieci uczestniczą w zajęciach realizowanych przez wolontariuszy, które prowadzone są na zasadzie półkolonii. Nie muszą wyjeżdżać poza swoje miejsce zamieszkania, by móc wziąć udział w ciekawych, niepowtarzalnych i różnorodnych zajęciach. Tematyka realizowanych projektów jest bardzo szeroka: ekologia, plastyka, gry planszowe, kryminalistyka, chemia czy komunikacja interpersonalna, a także zajęcia sportowe.

Na czym polegają projekty wakacyjne?

Wolontariusze przez 5 kolejnych dni roboczych prowadzą zajęcia edukacyjne z uczniami. Zajęcia trwają zwykle 5 godzin lekcyjnych dziennie. Grupy uczniów, którymi zajmować się będą wolontariusze, liczą maksymalnie 10 osób. W tym samym czasie placówka może przyjąć do 4 wolontariuszy.

Na czas realizacji projektów wakacyjnych placówka zapewnia wolontariuszom zakwaterowanie i wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy dla placówek

Więcej informacji na temat projektów wakacyjnych można zaleźć na stronie: projektor.org.pl/strefa-szkoly/projekty-wakacyjne/ oraz kontaktując się z biurem programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” – biuro@projektor.org.pl lub 81 534 78 93.