REKRUTACJA DO SZKOŁY EDUKACJI. JEDYNE TAKIE STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI W POLSCE

Jesteś po historii, polonistyce, biologii, matematyce lub kierunku pokrewnym? A może już uczysz w szkole? Możesz u nas zdobyć uprawnienia nauczycielskie, a także rozwinąć swoje kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne. Rozpocznij jedyne w Polsce bezpłatne dzienne studia podyplomowe i zdobądź stypendium. 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 dobiegła końca. Informacje o naborze na studia w roku 2021/2022 opublikujemy w marcu.

Prowadzimy studia w ramach czterech ścieżek nauczycielskich:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • biologia z przyrodą

Czekają na Ciebie:

 • bezpłatne dzienne studia podyplomowe
 • stypendium do 2 tys. zł miesięcznie
 • darmowy pokój w akademiku UW
 • uprawnienia nauczycielskie
 • dyplom Uniwersytetu Warszawskiego
 • gwarantowana propozycja pracy

Kto może przystąpić do rekrutacji?

Absolwenci i absolwentki studiów magisterskich na kierunkach:

 • filologia polska
 • historia
 • biologia oraz kierunki pokrewne* (np. ochrona środowiska, biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia)
 • matematyka oraz kierunki pokrewne* (np. fizyka, informatyka, finanse i rachunkowość)

Studenci i studentki, którzy/które w danym roku akademickim uzyskali/uzyskały absolutorium (ukończyli program studiów) i są tuż przed obroną pracy magisterskiej na kierunkach: 

 • filologia polska
 • historia
 • biologia oraz kierunki pokrewne* (np. ochrona środowiska, biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia)
 • matematyka oraz kierunki pokrewne* (np. fizyka, informatyka, finanse i rachunkowość)

Czynni nauczyciele i nauczycielki ze stażem do 10 lat, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje dydaktyczne i wychowawcze, uczący następujących przedmiotów:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • biologia i przyroda

* w przypadku studiów pokrewnych kandydat/ka musi legitymować się odpowiednią liczbą godzin przedmiotów kierunkowych. Każdorazowo analizowany jest zatem suplement do dyplomu. 

Rekrutacja do Szkoły Edukacji – jak wygląda?

W procesie rekrutacyjnym sprawdzamy wiedzę merytoryczną kandydata/kandydatki oraz predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela. Nabór ma dwa etapy:

 1. Najpierw kandydat/ka wypełnia formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ. Oprócz danych kontaktowych, CV i skanu dyplomu kandydaci załączają również list motywacyjny.
 2. Następnie osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Szkoły Edukacji w Warszawie. W trakcie rozmowy rozwiązują zadanie merytoryczne (przedstawiają własne rozwiązanie zadania i ustosunkowują się do sposobu rozwiązania go przez ucznia). Omawiają też swoje motywacje do podjęcia studiów nauczycielskich oraz przedstawiają rekomendację na temat kompetencji zawodowych, społecznych lub akademickich.

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiologiczną, do odwołania możliwa będzie realizacja rozmów rekrutacyjnych także online.

Więcej informacji o przebiegu rekrutacji można znaleźć w przewodniku, dostępnym TUTAJ. Szczegółowe zasady naboru znajdują się TUTAJ

ZOBACZ, co mówią nasi absolwenci o studiach w Szkole Edukacji.

Stypendium

Studenci Szkoły Edukacji mogą się ubiegać o stypendium w wysokości do 2000 zł miesięcznie. Wsparcie finansowe, ufundowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, pozwala na pokrycie kosztów utrzymania w czasie studiów. Dzięki niemu nasi studenci mogą się skupić na swoim nauczycielskim rozwoju, bez presji i martwienia się o sytuację finansową.

W roku akademickim 2019/2020 stypendium otrzymało 100% naszych studentów.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, które pozytywnie przeszły rekrutację do Szkoły Edukacji PAFW i UW, a dochód na członka rodziny nie przekracza 3.000 PLN brutto miesięcznie.

Osoby spoza Warszawy mogą także otrzymać bezpłatny jednoosobowy pokój w akademiku UW. Więcej o programie stypendialnym TUTAJ.

Szkoła Edukacji – kim jesteśmy?

Szkoła Edukacji to miejsce, w którym pokazujemy przyszłym, początkującym i doświadczonym nauczycielom, jak uczyć i wychowywać w każdym działaniu.

 • Budujemy wspólnotę skutecznych i zaangażowanych pedagogów
 • Dajemy im praktyczną wiedzę i sprawdzone narzędzia
 • Tworzymy przestrzeń do rozmowy o tym, czym jest dobra edukacja

Nasza szkoła powstała w 2015 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Uniwersytetem Warszawskim. Co istotne, działania SE mają charakter niekomercyjny – są nastawione na poprawę jakości edukacji w Polsce.

Jesteśmy jedynym miejscem w Polsce, które prowadzi bezpłatne dzienne studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli języka polskiego, historii i WOS, biologii oraz matematyki. Prowadzimy też całoroczne kursy doskonalące i warsztaty psychologiczno-dydaktyczne dla rad pedagogicznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kursach doskonalących i warsztatach dla rad pedagogicznych, kliknij TUTAJ.