Szukamy tutorów

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje tutorów (specjalność: nauczanie matematyki lub nauczanie języka polskiego).

Szkoła Edukacji PAFW i UW prowadzi dzienne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, łączące teorię akademicką  i praktykę szkolną. Projekt realizowany jest we współpracy z doświadczonym i prestiżowym Teachers College Uniwersytetu Columbia.

Tutorzy będą prowadzili zajęcia praktyczne ze studentami, zapewniając im indywidualną opiekę oraz udzielając merytorycznego wsparcia w czasie praktyk w szkołach.

Na stanowisko tutora mogą kandydować doświadczeni nauczyciele matematyki / języka polskiego, zainteresowani rozwojem swojej kariery w kierunku akademickim (w roli „nauczyciela nauczycieli”).

Wybranym kandydatom oferujemy w 2018 roku bezpłatne, kompleksowe, skrojone wedle indywidualnych potrzeb szkolenie przygotowujące do pełnienia roli tutora oraz zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach w Warszawie (możliwe jest kontynuowanie zatrudnienia w swojej szkole na część etatu).

Wymagania dla stanowiska: tutor nauczycieli matematyki / tutor nauczycieli języka polskiego:

 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w roli nauczyciela matematyki / języka polskiego;
 • Udokumentowana szersza refleksja nad edukacją, wykraczająca poza własną praktykę nauczycielską (np. publikacje, wystąpienia konferencyjne, opublikowane materiały dydaktyczne, praca w projektach edukacyjnych);
 • Zdolność do refleksyjnego, krytycznego spojrzenia na własne nauczanie oraz do prezentowania własnych doświadczeń w sposób przydatny dla innych;
 • Umiejętność analizowania procesów nauczania i uczenia się uczniów;
 • Otwartość na nowe perspektywy, chęć uczenia się;
 • Umiejętność i chęć pracy w zespole.

Pożądane będą także doświadczenie w coachingu / mentoringu; znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do czytania tekstów o charakterze akademickim.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres m.silka@szkolaedukacji.pl:

 • CV,
 • listu motywacyjnego,
 • przykładowego tekstu / materiału własnego autorstwa (wcześniej publikowanego lub specjalnie przygotowanego) na dowolny temat związany z edukacją (2-5 stron),
 • pisemnej wypowiedzi na jeden z dwóch poniższych tematów:
  • Jakie są Pana/i zdaniem siły i słabości programów kształcenia nauczycieli w Polsce? Proszę wybrać jedno wyzwanie i przedstawić swój pomysł na jego rozwiązanie. (nie więcej niż 2 strony)
  • W Pana/i opinii, jakich kompetencji szczególnie potrzebują nauczyciele (do wyboru: matematyki / języka polskiego lub nauczyciele w ogóle) rozpoczynający dziś pracę w polskich szkołach? Prosimy wybrać jedną z nich i zaproponować, w jaki sposób mogłaby być rozwijana w podyplomowym programie kształcenia nauczycieli (nie więcej niż 2 strony).

Na zgłoszenia czekamy do 18 lutego 2018 r.

Prosimy pamiętać o zamieszczeniu w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Wybranych kandydatów zaprosimy do kolejnych etapów rekrutacji. Rozmowy rekrutacyjne są planowane 27 lutego i 6 marca w godzinach 9.30-16. Propozycje konkretnych godzin będziemy ustalać bezpośrednio z kandydatami.

Szkoła Edukacji zapewnia pełną dyskrecję w przedmiocie przebiegu rekrutacji oraz osób biorących w niej udział.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do drugiego etapu rekrutacji.

m.silka@szkolaedukacji.pl