Rekrutacja kadry

Trwa nabór kandydatów na tutorów do Szkoły Edukacji. Poszukiwani są akademicy i praktycy z doświadczeniem w pracy szkolnej jako nauczyciele matematyki lub języka polskiego.

W SE każdemu ze studentów zapewniona jest opieka tutora, który indywidualnie kieruje ich pracą, wspiera w procesie uczenia się i nauczania innych, prowadzi zajęcia praktyczne ze studentami oraz udziela im merytorycznego wsparcia w czasie praktyk w szkołach.

Na stanowisko tutora mogą kandydować doświadczeni nauczyciele matematyki lub języka polskiego, zainteresowani rozwojem swojej kariery w kierunku akademickim (w roli „nauczyciela nauczycieli”).

W roku akademickim 2017/2018 wykładowcy odbędą bezpłatne, kompleksowe, dedykowane im szkolenie przygotowujące do pełnienia roli wykładowcy SE.

Wymagania:

 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w roli nauczyciela matematyki lub języka polskiego;
 • udokumentowana szersza refleksja nad edukacją, wykraczająca poza własną praktykę nauczycielską (np. publikacje, wystąpienia konferencyjne, opublikowane materiały dydaktyczne, praca w projektach edukacyjnych);
 • zdolność do refleksyjnego, krytycznego spojrzenia na własne nauczanie oraz do prezentowania własnych doświadczeń w sposób przydatny dla innych;
 • umiejętność analizowania procesów nauczania i uczenia się uczniów;
 • otwartość na nowe perspektywy, chęć uczenia się;
 • umiejętność i chęć pracy w zespole.

Pożądane będą również doświadczenie w coachingu/mentoringu; znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do czytania tekstów o charakterze akademickim.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie na adres rekrutacja@fde.org.pl:

 • CV,
 • listu motywacyjnego,
 • przykładowego tekstu/materiału własnego autorstwa (wcześniej publikowanego lub specjalnie przygotowanego) na dowolny temat związany z edukacją (2-5 stron),
 • pisemnej wypowiedzi na jeden z dwóch poniższych tematów:
  • Jakie są Pana/i zdaniem siły i słabości programów kształcenia nauczycieli w Polsce? Proszę wybrać jedno wyzwanie i przedstawić swój pomysł na jego rozwiązanie (nie więcej niż 2 strony)
  • W Pana/i opinii, jakich kompetencji szczególnie potrzebują nauczyciele (do wyboru: matematyki/języka polskiego lub nauczyciele w ogóle) rozpoczynający dziś pracę w polskich szkołach? Prosimy wybrać jedną z nich i zaproponować, w jaki sposób mogłaby być rozwijana w podyplomowym programie kształcenia nauczycieli (nie więcej niż 2 strony).

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do drugiego etapu rekrutacji.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do drugiego etapu rekrutacji.

rekrutacja@fde.edu.pl