Rekrutacja na stanowiska tutora historii i WOS oraz biologii

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko TUTORA historii i wiedzy o społeczeństwie oraz TUTORA biologii.

Szkoła Edukacji PAFW i UW oferuje dzienne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, łączące teorię i praktykę w dualnym systemie studiów. Projekt realizowany jest we współpracy z doświadczonym i prestiżowym Teachers College Uniwersytetu Columbia.

Tutorzy będą prowadzili zajęcia praktyczne ze studentami. Będą otaczali ich indywidualną opieką oraz udzielali im merytorycznego wsparcia w czasie praktyk w szkołach.

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • bezpłatne, kompleksowe szkolenie przygotowujące do pełnienia roli tutora/ wykładowcy
 • zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach w Warszawie, w wymiarze godzinowym do ustalenia na etapie rekrutacji.

 

Wymagania dla stanowiska TUTOR:

 1. Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w roli nauczyciela historii/ historii i wiedzy o społeczeństwie lub biologii;
 2. Udokumentowana szersza refleksja nad edukacją, wykraczająca poza własną praktykę nauczycielską (np. publikacje, wystąpienia konferencyjne, opublikowane materiały dydaktyczne, praca w projektach edukacyjnych);
 3. Zdolność do refleksyjnego, krytycznego spojrzenia na własne nauczanie oraz do prezentowania własnych doświadczeń w sposób przydatny dla innych;
 4. Umiejętność analizowania procesów nauczania i uczenia się uczniów;
 5. Otwartość na nowe perspektywy, chęć uczenia się;
 6. Umiejętność i chęć pracy w zespole.

Pożądane będą również:

 1. Doświadczenie w coachingu/mentoringu;
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do czytania tekstów o charakterze akademickim.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres m.jurewicz@szkolaedukacji.pl:

 • CV
 • Listu motywacyjnego
 • Przykładowego tekstu/materiału własnego autorstwa (wcześniej publikowanego lub specjalnie przygotowanego) na dowolny temat związany z edukacją (2-5 stron)
 • Pisemnej wypowiedzi na jeden z dwóch poniższych tematów:
  • Jakie są Pana/i zdaniem siły i słabości programów kształcenia nauczycieli w Polsce? Proszę wybrać jedno wyzwanie i przedstawić swój pomysł na jego rozwiązanie. (nie więcej niż 2 strony)
  • W Pana/i opinii, jakich kompetencji szczególnie potrzebują nauczyciele (do wyboru: historii i wiedzy o społeczeństwie/biologii lub nauczyciele w ogóle) rozpoczynający dziś pracę w polskich szkołach? Prosimy wybrać jedną z nich i zaproponować, w jaki sposób mogłaby być rozwijana w podyplomowym programie kształcenia nauczycieli. (nie więcej niż 2 strony)

Na zgłoszenia czekamy do 16 grudnia 2018 r.

Wybranych kandydatów zaprosimy do kolejnego etapu rekrutacji w styczniu.

 

Szkoła Edukacji zapewnia pełną dyskrecję w przedmiocie przebiegu rekrutacji oraz osób biorących w niej udział.

 

Szanując Państwa prywatność i wykonując obowiązek informacyjny w związku z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dobrej Edukacji mieszcząca się pod adresem: ul. Banacha 2C w Warszawie, telefon: 22 55 43 789, adres e-mail: fde@fde.org.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Fundacji Dobrej Edukacji, w szczególności przeprowadzenia rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do dyspozycji pod adresem mailowym: m.jurewicz@szkolaedukacji.pl lub telefonicznie: 501 701 125.