Skuteczni nauczyciele 2017/2018

– Te 10 miesięcy pozwoliło mi spełnić marzenie i rozpocząć pracę w miejscu, w którym chcę być – mówiła Marta Górska, podczas prezentacji na zakończenie studiów w Szkole Edukacji PAFW i UW. Od września rozpocznie pracę w szkole podstawowej, jako nauczycielka języka polskiego.

20 i 21 czerwca odbyło się zakończenie roku akademickiego w Szkole Edukacji PAFW i UW. 28 absolwentów odebrało dyplomy ukończenia studiów. Ostatnim ich zadaniem była prezentacja. Każdy z nich miał 20 minut na zaprezentowanie jednego tematu edukacyjnego. – To osobiste podsumowanie tego, co przeżyli, podczas roku nauki w Szkole Edukacji. Najważniejsze refleksje, którymi chcieli podzielić się z innymi – mówiła prof. Jolanta Sujecka-Zając, dyrektor Szkoły Edukacji.

Najlepsi kibice

Wystąpienie Piotra Gracjasza dotyczyło różnych sposobów rozwiązywania zadań matematycznych. Do prezentacji wypożyczył drewniany cyrkiel z II LO im. Stefana Batorego, gdzie odbywał praktykę nauczycielską. Kibicować swojemu matematykowi przyszli uczniowie. To on, jako pierwszy pokazał im GeoGebrę. – Gdyby ktoś na sali pytał, co za tę prezentację, to piąteczka! – mówili licealiści. Uczniowie chwalili też Piotra Gracjasza za kontakt z klasą, pomoc pozalekcyjną, humor, otwartość, a także szybkie sprawdzanie testów.

Samodzielność i autentyzm

Agnieszka Borowiec przekonywała, jak ważna jest nauka samodzielności. – Jeśli szkoła ma przygotowywać do życia, to nie może w nauczaniu brać pod uwagę jedynie kryterium sukcesu – zapewniała. Marcin Waincetel przekonywał do autentyzmu. – Chcę być autentyczny jako nauczyciel. Akceptacja, empatia, zrozumienie, podmiotowość uczniów, sztuka porozumiewania się to filary, na których powinniśmy budować naszą filozofię nauczania – mówił. – Czasami prosty zabieg, jak nauczenie się imion uczniów działa niczym magiczne zaklęcie. Gdy zwracamy się do nich po imieniu, czują, że jesteśmy ich ciekawi, że nie są nam obojętni – dodał.

Matemagika i eduart

Był też pokaz premierowy matemagiki, który wykonał Paweł Samoraj z udziałem kilku asystentek. Wykorzystał czapki, piszczałki, szalik, a przede wszystkim interakcję z publicznością. Matematyk zaprezentował, w jaki sposób lubi prowadzić lekcje, żeby zaciekawić uczniów swoją dziedziną.

Grzegorz Banasik pokazał kolaże dydaktyczne, na których prezentował najważniejsze punkty z jego filozofii uczenia. Za parodię wernisażu został okrzyknięty przedstawicielem nowego nurtu w sztuce – eduartu.

Smutny obraz szkoły

Marta Górska pokazała szkołę widzianą oczami uczniów. Prezentowała wyniki swoich rocznych obserwacji. Zastanawiała się, jak uczniowie postrzegają szkołę. Aby się tego dowiedzieć, wykorzystała pracę z metaforą, której nauczyła się w Szkole Edukacji. – Niestety z 60 prezentacji uczniów wyłonił się smutny wniosek. Szkoła w dalszym ciągu jest dla wielu uczniów czymś nieprzyjaznym. Uczniowie często wybierali obrazy prezentujące zamknięcie, hierarchię, brak głosu – mówiła. – Jestem przekonana, że ten obraz można zmienić. Rewolucjami edukacyjnymi, ale też małymi kroczkami na każdej lekcji. Te 10 miesięcy pozwoliło mi spełnić marzenie i rozpocząć pracę w miejscu, w którym chcę być – dodała polonistka.

Amerykański optymizm

Paulina Barańska mówiła, że na początku nauki słowa wykładowców Szkoły Edukacji „będziemy pracować zespołowo” traktowała z rezerwą, jako przejaw amerykańskiego optymizmu. Do tej pory, wolała działać samodzielnie. Jej prezentacja końcowa dotyczyła zalet pracy grupowej, do której jako nauczycielka sama się przekonała. – Nie jestem w stanie pracować merytorycznie w klasie, jeśli nie panują w niej dobre relacje. Uważam, że wielcy indywidualiści powinni pracować razem, bo czym byłby James Bond bez Q i M? A Kapitan Ameryka bez avengersów? – pytała.

Rekrutacja trwa

Osoby, które chcą zostać skutecznymi matematykami lub polonistami, mogą jeszcze wziąć udział w rekrutacji na bezpłatne studia podyplomowe w Szkole Edukacji PAFW i UW na rok 2018/2019. Studia dają uprawnienia pedagogiczne. Skorzystać z nich mogą osoby, które właśnie kończą naukę i chcą rozwijać warsztat nauczycielski, nauczyciele, a także osoby, które postanowiły zmienić swoją drogę zawodową.

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Szkoła Edukacji PAFW i UW to bezpłatne studia podyplomowe, dla osób, które chcą być skutecznymi nauczycielami języka polskiego lub matematyki.

Więcej informacji

Marcin Waincetel, dziennikarz, który w Szkole Edukacji przygotowuje się do zawodu nauczyciela języka polskiego.

Przeczytaj rozmowę

Marlena Jaśkiewicz studiowała bioinżynierię na Politechnice Warszawskiej. Do Szkoły Edukacji przyszła, bo chce zostać nauczycielką matematyki.

Przeczytaj rozmowę