Studia w Szkole Edukacji

If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow.
Jeśli uczymy uczniów tak samo dziś, jak uczyliśmy wczoraj, pozbawiamy ich jutra.

John Dewey

Szkoła Edukacji realizuje jedyne w Polsce bezpłatne dzienne studia podyplomowe dla przyszłych i już aktywnych nauczycieli. Możesz u nas zdobyć uprawnienia nauczycielskie, a także rozwinąć swoje kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne. Kształcimy w ramach czterech ścieżek przedmiotowych:

 • język polski
 • historia i WOS 
 • biologia z przyrodą 
 • matematyka

Jak wyglądają studia w Szkole Edukacji? 

Nauka w Szkole Edukacji ma nietypowy charakter: są to studia podyplomowe, ale dzienne. Trwają 10 miesięcy – rozpoczynają się w 3. tygodniu sierpnia, a kończą w ostatnim tygodniu czerwca. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Przed południem studenci biorą udział w praktykach w szkołach, a po południu w zajęciach prowadzonych przez kadrę w siedzibie Szkoły Edukacji na Kampusie Ochota UW. 

Studia zaczynają się od wyjazdowej Szkoły Letniej, podczas której mamy szansę się poznać i odbyć pierwsze zajęcia. 

Nauka w Szkole Edukacji jest całkowicie bezpłatna. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom Uniwersytetu Warszawskiego i uprawnienia nauczycielskie.

Kto może studiować w Szkole Edukacji?

Studenci i studentki ostatniego roku studiów magisterskich 

Kandydować mogą studenci następujących kierunków: 

 • filologia polska
 • historia
 • biologia oraz kierunki pokrewne* (np. ochrona środowiska, biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia)
 • matematyka oraz kierunki pokrewne* (np. fizyka, informatyka, finanse i rachunkowość)
Absolwenci i absolwenci studiów magisterskich 

Kandydować mogą absolwenci następujących kierunków: 

 • filologia polska
 • historia
 • biologia oraz kierunki pokrewne* (np. ochrona środowiska, biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia)
 • matematyka oraz kierunki pokrewne* (np. fizyka, informatyka, finanse i rachunkowość)
Czynni nauczyciele i nauczycielki ze stażem do 10 lat, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje dydaktyczne i wychowawcze

Kandydować mogą nauczyciele następujących przedmiotów:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • biologia i przyroda

* w przypadku studiów pokrewnych kandydat/ka musi legitymować się odpowiednią liczbą godzin przedmiotów kierunkowych. Każdorazowo analizowany jest suplement do dyplomu. 

Jak wygląda program stypendialny Szkoły Edukacji?

Program naszych studiów jest rozbudowany i trudno połączyć go z pracą etatową. Dlatego oferujemy stypendia w wysokości 2000 zł miesięcznie ufundowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W roku akademickim 2019/2020 otrzymało je 100% naszych studentów.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, które pozytywnie przeszły rekrutację do Szkoły Edukacji PAFW i UW, a ich dochód na członka rodziny nie przekracza 3.000 PLN brutto miesięcznie.

Osoby spoza Warszawy oprócz stypendium mogą otrzymać bezpłatny jednoosobowy pokój w akademiku UW. Więcej o programie stypendialnym TUTAJ

Dlaczego warto studiować w Szkole Edukacji?

Studia w Szkole Edukacji to jedyny taki program w Polsce. Dają absolwentom wiele korzyści:

 • bezpłatna nauka i atrakcyjny program stypendialny
 • uprawnienia do nauczania wybranego przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
 • innowacyjny program studiów przygotowany we współpracy z renomowanym Teachers College Columbia University w Nowym Jorku
 • starannie opracowany program praktyk i specjalnie przygotowani mentorzy z sieci liczącej ponad 30 szkół 
 • indywidualne podejście – każdy student i studentka znajduje się pod merytoryczną opieką osobistego tutora
 • zajęcia w małych grupach, z naciskiem na dyskusję i systematyczną refleksję nad postępami w nauce
 • dyplom Uniwersytetu Warszawskiego
 • gwarantowana oferta pracy w szkole
 • 2-letni program wsparcia absolwenckiego. WIĘCEJ
 • przygotowanie na konkretne wyzwania wychowawcze i dydaktyczne