Szkoła Edukacji PAFW i UW przedłuża rekrutację na rok akademicki 2016/17

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego przedłuża rekrutację na obydwie specjalizacje: język polski i matematyka. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym – pierwsza tura rozmów z kandydatami odbyła się w czerwcu – jednak w związku z wolnymi miejscami oraz zainteresowaniem kandydatów w ostatnich dniach rekrutacji, zostaje ona przedłużona do 11 sierpnia.

Szkoła Edukacji to roczne, dzienne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w dwóch specjalnościach: język polski i matematyka. Studia są adresowane do absolwentów studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunkach filologia polska i matematyka, w tym początkujących nauczycieli, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje. Pierwsza edycja studiów jest dla słuchaczy bezpłatna. Zajęcia rozpoczynają się 22 sierpnia 2016.

Innowacyjny na polskim gruncie program zajęć, łączący ściśle teorię z praktyką szkolną w formule studiów podyplomowych, na których zajęcia odbywają się codziennie przez jeden rok akademicki (10 miesięcy nauki, podzielony na 3 semestry), został opracowany we współpracy z renomowanym Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College). Studenci mogą ubiegać się o stypendium, które pomoże w pokryciu kosztów utrzymania w Warszawie w czasie studiów. Stypendium wynosi dwa tysiące złotych (brutto) i będzie wypłacane przez 10 miesięcy nauki.

Studenci spędzą czas zarówno na zajęciach akademickich, jak i na praktyce w szkole. Praktyki to kluczowa i integralna część programu kształcenia, a doświadczenia z nich mają być na bieżąco omawiane. Szkoła Edukacji odpowiada za jakość praktyk, blisko współpracując z siecią starannie wybranych szkół w Warszawie.

Szkoła Edukacji to studia kwalifikacyjne oraz zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci będą zatem posiadali uprawnienia do nauczania matematyki lub języka polskiego w szkołach podstawowych, w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. Przy Szkole Edukacji PAFW i UW będzie działać także Biuro Absolwenta – oferujące długofalowe wsparcie dla absolwentów, w tym, w miarę możliwości, pomoc w znalezieniu zatrudnienia w zawodzie.

Zasady rekrutacji, regulamin programu stypendialnego oraz wniosek rekrutacyjny dostępne są na stronie: www.szkolaedukacji.pl/rekrutacja

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to innowacyjny program studiów podyplomowych dla przyszłych nauczycieli powstały dzięki współpracy PAFW, UW, Fundacji Dobrej Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz przy merytorycznym wsparciu ze strony Teachers College Uniwersytetu Columbia. To pierwszy tego typu program w Polsce – roczne studia podyplomowe prowadzone w formule stacjonarnej (dzienne), łączące ściśle teorię z praktyką.