Szkoła Edukacji rozpoczęła pierwszy rok akademicki


falenty2016falenty2016Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego 22 sierpnia zainaugurowała swój pierwszy rok akademicki – studenci dwóch specjalizacji: język polski i matematyka roczną naukę w Szkole Edukacji rozpoczynają od udziału w szkole letniej, która odbywa się w Falentach pod Warszawą.

Szkoła letnia łączy zajęcia dydaktyczne z zakresu przygotowania pedagogicznego z zajęciami integracyjnymi, pozwalającymi studentom poznać się nawzajem, a także zapoznać się z kadrą Szkoły Edukacji, pod opieką której będą odbywać roczne studia na dwóch specjalizacjach: język polski i matematyka.

Studentów oraz kadrę przywitała dyrektor Szkoły Edukacji prof. Jolanta Choińska-Mika. Prof. Choińska-Mika mówiąc o idei Szkoły Edukacji oraz jej innowacyjnym charakterze, podkreśliła, iż wpisują się one w misję Uniwersytetu Warszawskiego, której podstawą w trakcie 200-letniej historii oraz w przyszłości jest kształcenie elit, wśród których ważną rolę odgrywają nauczyciele. Jedność nauki i nauczania, która w programie Szkoły Edukacji realizowana jest przez ścisłe połączenie teorii, przekazywanej w trakcie zajęć dydaktycznych, i praktyki szkolnej jest również niezwykle ważną zasadą dla Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Choińska-Mika wyraziła nadzieję, że roczna nauka w Szkole będzie dla  studentów wielką przygodą edukacyjną, a kończąc ją, będą oni, już jako absolwenci, czuli, że mogą zmieniać świat, polską edukację, a przede wszystkim życie swoich uczniów, dla których styczność z dobrymi nauczycielami ma wartość formacyjną. Są to cele, które osiągnąć mogą wspólnie studenci oraz kadra Szkoły Edukacji, tutorzy i mentorzy. „Bądźcie Państwo tymi, którzy zostawią dobry ślad w życiu Państwa wychowanków; taki, o którym nie da się zapomnieć” – tymi słowami, skierowanymi do studentów, Profesor Choińska-Mika zamknęła swoje wystąpienie.

Studentów oraz kadrę przywitała również dr Katarzyna Maniszewska, dyrektor programowy PAFW, która na wstępie wyraziła nadzieję, iż potencjał, motywacja oraz entuzjazm studentów, które widoczne są od rozmów kwalifikacyjnych, utrzymają się przez cały okres nauki w Szkole Edukacji i będą podstawą późniejszej pracy nauczycielskiej absolwentów. Dr Maniszewska przybliżyła cele, misję i działalność PAFW, a zwłaszcza prowadzone przez nią programy z obszaru edukacji, w tym program „Szkoła Ucząca Się”, którego doświadczenia były jedną z podstaw powstania Szkoły Edukacji. Podziękowała również Uniwersytetowi Warszawskiemu i władzom uczelni za zaangażowanie, życzliwość i otwartość, których rezultatem jest inaugurujące właśnie swoją działalność wspólne przedsięwzięcie. Dr Maniszewska podkreśliła, iż Szkoła Edukacji oparta jest na wzorcach amerykańskich, ale formuła, zaczerpnięta z prestiżowego Kolegium Nauczycielskiego nowojorskiego Uniwersytetu Columbia była poddana refleksji i adaptacji, a końcowy efekt wypracowany został wspólnie z partnerami z Kolegium Nauczycielskiego Uniwersytetu Columbia oraz polskimi ekspertami i metodykami, których studenci Szkoły Edukacji wkrótce poznają jako członków kadry i gościnnych wykładowców.

Falenty2016_praca_grupowaSzkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to innowacyjny program studiów podyplomowych dla przyszłych nauczycieli języka polskiego i matematyki powstały dzięki współpracy PAFW, UW, Fundacji Dobrej Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz przy merytorycznym wsparciu ze strony Kolegium Nauczycielskiego Uniwersytetu Columbia (Teachers College Columbia University). To pierwszy tego typu program w Polsce – roczne dzienne studia podyplomowe, łączące ściśle teorię z praktyką.

Tekst: Katarzyna Świątkiewicz
Zdjęcia: Fundacja Dobrej Edukacji