Warsztat polonistyczny w Kielcach

23 lutego w Instytucie Filologii Polskiej UJK w Kielcach odbędzie się warsztat polonistyczny SE. Do Kielc pojedzie krakowska reprezentacja kadry SE dr hab. Witold Bobiński z UJ oraz Iwona Kołodziejek, doktoranta tej samej uczelni.

W Szkole Edukacji PAFW i UW wykładowcy na co dzień łączą refleksję akademicką z praktycznym przygotowaniem do zawodu szkolnego polonisty.

– Zaprezentujemy wypracowane w naszym kręgu, oryginalne sposoby działań dydaktycznych wsparte na najlepszych wzorach polonistyki akademickiej i szkolnej oraz inspirujących doświadczeniach w nauczaniu języka ojczystego na  świecie. Chcemy pokazać, jak pracujemy ze studentami nad rozwijaniem umiejętności kształtowania kluczowych kompetencji polonistycznych – mówi dr hab. Witold Bobiński.

Podczas warsztatów omówione zostaną kompetencje:

  • odbioru tekstów literackich i nieliterackich (np. z wykorzystaniem edukacyjnych modeli close reading);
  • analizy i interpretacji tekstów kultury (np. z zastosowaniem techniki przekładu intersemiotycznego);
  • tworzenia tekstów (na fundamencie doświadczeń szkoły amerykańskiej);
  • argumentowania (z odwołaniem do kultury audiowizualnej).

Rugowanie nudy

– Wierzymy w słuszność postulatu rugowania nudy z sal szkolnych i uczelnianych jako fundamentu dobrej edukacji. W trakcie warsztatów postaramy się zrealizować ten postulat – zapewniają prowadzący.

Zajęcia rozpoczną się o godz. 14.30 w sali C112 w budynku G (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15).

Warsztat przeznaczony jest dla studentów, korepetytorów i nauczycieli, którzy uczą, uczyli lub planują uczyć języka polskiego. Wstęp wolny.

23 lutego, godz. 14.30

Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach (Świętokrzyska 15), sala C112, budynek G