Warsztaty dla szkół. Dyrektorze, dyrektorko, wspieraj rozwój swoich nauczycieli

Warsztaty dla szkół

Stosuje najlepsze narzędzia dydaktyczne i wychowawcze, potrafi stawiać i osiągać cele, czerpie z doświadczeń innych. Oto naprawdę skuteczny nauczyciel. Co może zrobić dyrektor szkoły, aby w swojej kadrze miał właśnie takich pedagogów? Warto sięgnąć po warsztaty dla szkół, które pomogą w nauczycielskim rozwoju i integrowaniu zespołu.

Budowanie wspólnoty skutecznych i zaangażowanych nauczycieli i nauczycielek, dawanie im praktycznej wiedzy i sprawdzonych narzędzi, a także tworzenie przestrzeni do rozmowy o tym, czym jest dobra edukacja – to misja Szkoły Edukacji. Realizujemy ją nie tylko w ramach studiów podyplomowych, ale także warsztatów dla szkół w ich siedzibach. 

Warsztaty dla rady pedagogicznej  pozwalają nauczycielom nie tylko zdobyć nowe kompetencje oparte na sprawdzonych praktykach z najlepszych ośrodków edukacyjnych na świecie. Dają także szansę na to, by spojrzeć na swoją pracę z nowej perspektywy. W bezpiecznych warunkach konfrontujesz z innymi swoją wiedzę, przekonania i umiejętności. Bierzesz z tego to, co jest ci potrzebne i co uznasz za wartościowe – dr Magdalena Śniegulska, wykładowczyni przedmiotów psychologicznych w Szkole Edukacji. 

Warsztaty dla szkół – co oferujemy?

Szkoła Edukacji PAFW i UW realizuje dwa rodzaje warsztatów: psychologiczno-wychowawcze dla całej rady pedagogicznej oraz warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli przedmiotowców. W ramach tych pierwszych realizowane są następujące szkolenia:

 • Współpraca z rodzicami. Praktyczny warsztat, podczas którego uczestnicy przyglądają się elementom współpracy oraz czynnikom, które wpływają na jej udany bądź utrudniony przebieg.
 • Empatia a profilaktyka antydykryminacyjna i antyprzemocowa. Warsztat poświęcony budowaniu postawy empatycznej wobec uczniów, rodziców i współpracowników, badaniu potencjału empatii w codziennej pracy nauczyciela i wychowawcy.
 • Kształtowanie nawyków umysłowych uczniów w codziennym działaniu nauczycieli. Warsztat prezentujący dobre nawyki pracy umysłowej, nad którymi można pracować w szkole.
 • Modele działań sprzyjających rozwojowi umiejętności myślenia. Prezentacja modeli sprzyjających samodzielnemu myśleniu uczniów i rozpoznawaniu przez nich krytycznych punktów procesu uczenia się, rozwijania i utrwalania wiedzy.
 • Polecenie Prośba Pytanie. Warsztat poświęcony różnym sposobom komunikacji i ich użyteczności w klasie. 
 • Zasady. Warsztat dotyczący sposobu tworzenia zasad współpracy w klasie, uwzględniania specyfiki klasy, sytuacji trudnych, a także  reagowania na przejawy nieprzestrzegania wcześniej ustalonych zasad.
 • Jak chwalić? Warsztaty mają na celu wyposażenie nauczycieli w podstawowe narzędzia niezbędne do pracy na pozytywnych wzmocnieniach.
 • Jak rozwija się Twój uczeń? Zarys psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Prezentuje zasoby, z którymi dziecko trafia do szkoły i określa bariery, jakie może napotkać. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja nad miejscem zachowań agresywnych.

Warsztaty dla nauczycieli przedmiotowców

 • Praca zespołowa – zadania w kawałkach. Warsztat poświęcony zadaniom z matematyki do pracy w 4-6 osobowych zespołach. Porusza także temat rozwiązywania, omawiania reguł pracy, korzyści i trudności.
 • Skąd wiesz, że zrozumieli? Warsztat poświęcony takim zadaniom matematycznym i metodom pracy nad nimi, które pozwalają budować w uczniach rozumienie pojęć matematyki szkolnej.
 • Budowanie myślącej klasy. 14 elementów, które nauczyciel matematyki, języka polskiego lub biologii może zmodyfikować, aby zaangażować swoich uczniów i zmobilizować do namysłu nad ważnymi zagadnieniami. Warsztaty są wprowadzeniem do metody stworzonej przez kanadyjskiego profesora Petera Liljedahla

Uczę matematyki w szkole dla dzieci słabosłyszących. Wasza energia już mi się udzieliła, jestem ciekawa reakcji moich uczniów –  opinia uczestniczki warsztatów “Budowanie myślącej klasy” 

Warsztaty Szkoły Edukacji PAFW i UW prowadzą wykładowcy akademiccy z doświadczeniem nauczycielskim i dydaktycznym, przeszkoleni przez wiodących amerykańskich i europejskich specjalistów. Program powstał we współpracy m.in. z nowojorskim Teachers College na Uniwersytecie Columbia. Jeśli chcesz poznać szczegółowy opis warsztatów, znajdziesz go TUTAJ.

Jeśli masz pytania lub chcesz zamówić warsztaty, skontaktuj się z nami: Małgorzata Siłka, m.silka@szkolaedukacji.pl tel. 505 759 800