Ważne dokumenty na nowy rok

Na miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019 w SE opublikowane zostały: kalendarz roku akademickiego, sylabusy, plan zajęć, regulamin i szczegółowe zasady studiowania.

Rok akademicki w SE podzielony jest na trzy semestry. Pierwszy rozpoczyna się 19 sierpnia i trwa do 7 października. W tym czasie studenci wyjeżdżają na Szkołę letnią, gdzie poznają kadrę, przedmioty, których będą się uczyć i siebie nawzajem. Później rozpoczynają się intensywne zajęcia akademickie i praktyki psychologiczno-pedagogiczne w szkołach. Drugi semestr rozpocznie się 8 października i potrwa do 3 lutego, a trzeci od 11 lutego do 19 czerwca. Uroczyste zakończenie roku akademickiego odbędzie się w dniach 18-19 czerwca.

Kalendarz roku akademickiego 2018-2019

Przedmioty i praktyki

Podczas trzech semestrów nauki studenci uczestniczyć będą w zajęciach: tożsamość i zasoby osobiste nauczyciela, warsztat z emisji głosu, autobiografia edukacyjna, gimnastyka umysłowa, filozoficzne spory o edukację, psychologiczne podstawy edukacji, geografia społeczna szkoły, portfolio, seminarium integrujące, matematyka szkolna/polonistyka szkolna, warsztat pisarski dla polonistów/matematyków, sztuka nauczania ogólna plus przedmiotowa, społeczne konteksty edukacji, dydaktyka przedmiotowa, kompetencje wychowawcze i komunikacyjne, rozwój i edukacja, jak się uczymy, prawo oświatowe, społeczne konteksty edukacji oraz w praktykach w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Szczegółowe opisy przedmiotów i praktyk znajdują się w sylabusach.

Sylabusy

Plan zajęć, semestr letni 2018-2019

Inne ważne dokumenty:

Regulamin programu SE

Szczegółowe zasady studiowania SE

Program studiów SE 2018-2019

Dyrektor Szkoły Edukacji PAFW i UW, prof. Jolanta Sujecka-Zając, zarządzeniem nr 1/2018-2019 ogłasza, zgodnie z paragrafem 3 ust. 5 Regulaminu Szkoły Edukacji, szczegółowy plan zajęć oraz sylabusy przedmiotów przewidzianych programem studiów.