Ważne dokumenty na nowy rok

Na miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018 w SE opublikowane zostały: kalendarz roku akademickiego, sylabusy, plan zajęć, regulamin i zasady studiowania. Studentów czeka 36 tygodni intensywnej nauki.

Rok akademicki w SE podzielony jest na trzy semestry. Pierwszy trwa 5 tygodni. Rozpoczyna się 20 sierpnia i trwa do 8 października. W tym czasie studenci wyjeżdżają na Szkołę letnią, gdzie poznają kadrę, przedmioty, których będą się uczyć i siebie nawzajem. Później intensywne zajęcia akademickie i rozpoczęcie praktyk psychologiczno-pedagogicznych. Drugi semestr potrwa od 9 października do 21 stycznia, a trzeci od 29 stycznia do 22 czerwca. Uroczyste zakończenie roku akademickiego odbędzie się 20 i 21 czerwca.

Kalendarz roku akademickiego 2017-2018

Przedmioty i praktyki

Podczas trzech semestrów nauki studenci uczestniczyć będą w zajęciach: tożsamość i zasoby osobiste nauczyciela, warsztat z emisji głosu, autobiografia edukacyjna, gimnastyka umysłowa, filozoficzne spory o edukację, psychologiczne podstawy edukacji, geografia społeczna szkoły, portfolio, seminarium integrujące, matematyka szkolna/polonistyka szkolna, warsztat pisarski dla polonistów/matematyków, sztuka nauczania ogólna plus przedmiotowa, społeczne konteksty edukacji, dydaktyka przedmiotowa, nauczyciel jako wychowawca, rozwój i edukacja, jak się uczymy, prawo oświatowe, społeczne konteksty edukacji oraz w praktykach szkolnych na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Szczegółowe opisy przedmiotów i praktyk znajdują się w sylabusach.

Sylabusy

Plan zajęć, semestr letni 2017-2018

Inne ważne dokumenty:

Regulamin programu SE 2017-2018

Szczegółowe zasady studiowania SE 2017-2018

Program studiów SE 2017-2018

Dyrektor Szkoły Edukacji PAFW i UW, prof. Jolanta Sujecka-Zając, zarządzeniem nr 1/2017/2018 ogłasza, zgodnie z paragrafem 3 ust. 7 Regulaminu Szkoły Edukacji, szczegółowy plan zajęć oraz sylabusy przedmiotów przewidzianych programem studiów.