Studencie, Studentko – oto, co Cię czeka w SE

Za niespełna miesiąc kolejna grupa studentów – polonistów, matematyków, historyków i biologów – rozpocznie niezapomnianą przygodę ze Szkołą Edukacji. Już teraz możecie się dowiedzieć, jak ma wyglądać najbliższy rok. Będzie naprawdę intensywnie! 

Do rozpoczęcia roku akademickiego pozostało niewiele czasu, warto więc dokładnie przyjrzeć się studenckiemu “rozkładowi jazdy”. Publikujemy m.in. kalendarz roku akademickiego, sylabusy i plan zajęć. 

Zaczynamy jak zwykle od Szkoły Letniej, która potrwa od 18 do 23 sierpnia. Zapraszamy wszystkich świeżo upieczonych studentów na wspólny wyjazd (w całości finansowany przez SE), podczas którego nie tylko się poznamy, ale też będziemy mieli okazję odbyć pierwsze zajęcia i warsztaty. Po powrocie rozpoczniemy zajęcia i praktyki. 

Jak wygląda nauka w Szkole Edukacji? 

Rok akademicki podzielony jest na trzy semestry. Pierwszy rozpoczyna się właśnie od Szkoły Letniej i trwa do 27 września. Drugi semestr rozpocznie się 7 października i potrwa do 7 lutego, a trzeci od 24 lutego do 12 czerwca. Uroczyste zakończenie roku akademickiego odbędzie się w dniach 23-25 czerwca. Wszystkie ważne terminy znajdziecie w Kalendarzu roku akademickiego. 

KALENDARZ

Przedmioty i praktyki

Podczas trzech semestrów nauki wszyscy studenci uczestniczyć będą w zajęciach takich jak tożsamość i zasoby osobiste nauczyciela, warsztat z emisji głosu, autobiografia edukacyjna, gimnastyka umysłowa, filozoficzne spory o edukację, społeczne konteksty edukacji, psychologiczne podstawy edukacji, geografia społeczna szkoły, kompetencje wychowawcze i komunikacyjne, rozwój i edukacja, jak się uczymy, prawo oświatowe, portfolio, seminarium integrujące. Dodatkowo studenci poszczególnych ścieżek odbędą zajęcia kierunkowe: sztukę nauczania przedmiotową oraz dydaktykę przedmiotową, a także praktyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pod okiem naszych doświadczonych mentorów. Szczegółowe opisy przedmiotów i praktyk znajdują się w sylabusach.

SYLABUS

Do zobaczenia już wkrótce!

Dyrektor Szkoły Edukacji PAFW i UW, prof. Jolanta Sujecka-Zając, zarządzeniem nr 1/2019-2020 ogłasza, zgodnie z paragrafem 3 ust. 5 Regulaminu Szkoły Edukacji, szczegółowy plan zajęć oraz sylabusy przedmiotów przewidzianych programem studiów.