Wizyta dziekana Szkoły Edukacji Uniwersytetu Indiana

School_PAFF_UW15 września Szkoła Edukacji PAFW i UW gościła dziekana Szkoły Edukacji Uniwersytetu Indiana (USA) profesora Terrence’a C. Masona. Spotkanie było cenną okazją do rozmowy o możliwościach współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy obiema placówkami, jak również Uniwersytetem Warszawskim, który reprezentowała prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, a do niedawna dyrektor Szkoły Edukacji PAFW i UW.

Poruszano tematy dotyczące etyki i prestiżu zawodu nauczyciela, wspólnych wyzwań stojących przed polskimi i amerykańskimi pedagogami. Istotne zagadnienia stanowiły badania edukacyjne, ewaluacja pracy nauczyciela oraz procesów edukacyjnych. Ich wagę podkreślali zarówno członkowie kadry Szkoły Edukacji, jak i prof. Choińska-Mika, wyrażając chęć czerpania w tym zakresie z doświadczeń amerykańskich – w tym, w ramach współpracy z Uniwersytetem Indiana, który jest uczelnią partnerską UW.

Przypomnijmy, Szkoła Edukacji PAFW i UW od początku współpracuje z zagranicznymi partnerami, a innowacyjny program zajęć opracowany został we współpracy z Kolegium Nauczycielskim prestiżowego nowojorskiego Uniwersytetu Columbia.

School_PAFF_UW3Prof. Mason przedstawił strukturę i działania Szkoły Edukacji Uniwersytetu Indiana, która jest jednym z największych akademickich ośrodków kształcących nauczycieli w USA. Co ciekawe, w ramach kilku jednostek pracujących w jej strukturze, Szkoła Edukacji UI oprócz przygotowania do zawodu nauczyciela kształci również osoby zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem jednostkami oświatowymi oraz badaczy i ewaluatorów edukacyjnych. Jak podkreślił prof. Mason, głównym celem kierowanej przez niego Szkoły Edukacji UI jest praca na rzecz zwiększania poziomu edukacji publicznej oraz na rzecz równości w dostępie do dobrej edukacji bez względu na miejsce zamieszkania i środowisko, z którego pochodzą uczniowie. Misja ta jest szczególnie bliska Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która od ponad 15 lat wspiera m.in. inicjatywy zmierzające do wyrównywania szans edukacyjnych – co podkreślała podczas spotkania dr Katarzyna Maniszewska, dyrektor programowy w PAFW.

Szkoła Edukacji UI oraz Szkoła Edukacji PAFW i UW to jednostki różniące się skalą, doświadczeniem i zakresem nauczania, ale w dziedzinie kształcenia nauczycieli oparte na wspólnej podstawie: połączeniu teorii akademickiej z praktyką szkolną – celnie skomentował to prof. Mason, dzieląc się z uczestnikami spotkania swoją ulubioną zasadą „Nie ma nic bardziej praktycznego, niż solidne przygotowanie teoretyczne”.

***
Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to innowacyjny program studiów podyplomowych dla przyszłych nauczycieli języka polskiego i matematyki powstały dzięki współpracy PAFW, UW, Fundacji Dobrej Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz przy merytorycznym wsparciu ze strony Kolegium Nauczycielskiego Uniwersytetu Columbia (Teachers College Columbia University). To pierwszy tego typu program w Polsce – roczne dzienne studia podyplomowe, łączące ściśle teorię z praktyką.

Zdjęcia i tekst: Katarzyna Świątkiewicz