Współpraca z SE

 • Szukamy szkół otwartych na pokazywanie swojej praktyki innym, gotowych na tworzenie i rozwijanie pracy w zespole profesjonalnych nauczycieli.

  prof. Jolanta Sujecka-Zając, dyrektor SE
 • Szkoła Edukacji daje możliwość współpracy z niesamowitymi ludźmi. To profesjonaliści, o ogromnej wiedzy, którą gotowi są dzielić się z innymi. Zarażają sowim zapałem i wielkim przekonaniem do tego, co robią. Po każdych warsztatach czułam zastrzyk entuzjazmu do dalszej pracy.

  Katarzyna Łęk, polonistka, mentorka SE
 • Zostając mentorem SE poczułam się doceniona jako nauczyciel. Mam pod opieką studentów, którzy się ode mnie uczą, dla których jestem autorytetem. Pokazuję im swój warsztat i dzielę się wiedzą, ale również otrzymuję od nich informację zwrotną.

  Aurelia Cyboroń, polonistka, mentorka SE
 • Wiedziałam, że ze współpracy ze Szkołą Edukacji wyniosę coś dla siebie. Poznam nowe techniki pracy, ciekawe pomysły na prowadzenie lekcji. SE to zupełnie inne spojrzenie na sam proces nauczania, zwrócenie uwagi na potrzeby uczniów oraz własne, jako nauczyciela.

  Iwona Skiba, polonistka, mentorka SE
 • Najbardziej obawiałam się tego, że współpraca ze Szkołą Edukacji będzie dla mnie czasochłonna, szczególnie przygotowania lekcji i analizowanie ich ze studentami. Tak naprawdę ten czas okazywał się dla mnie niezwykle cenny, bo pozwał mi samej lepiej się przygotować i przemyśleć kolejną lekcję.

  Dorota Zych, polonistka, mentorka SE

Rola mentorów

Integralną częścią nauki w Szkole Edukacji są codzienne praktyki. Studenci odbywają je w starannie wybranych szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i technikach. To szkoły publiczne i prywatne, profilowane oraz ogólnokształcące.

Studentom podczas praktyk towarzyszą mentorzy – nauczyciele języka polskiego, historii, biologii i matematyki, zatrudnieni w szkołach, którzy w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli odkrywają jedną z kluczowych ról. Przez 10-12 tygodni mentorzy umożliwiają studentom obserwację lekcji prowadzonych przez siebie oraz zapewniają opiekę mentorską nad przygotowaniem i prowadzeniem lekcji przez studenta.

Kto może zostać mentorem?

Szkoła Edukacji poszukuje do współpracy cenionych dydaktyków szkolnych, którzy chcą dzielić się wiedzą, a jednocześnie cały czas podnosić swoje kompetencje zawodowe. Kandydaci muszą być zatrudnieni na stanowisku nauczyciela matematyki, historii, biologii lub języka polskiego w wymiarze większym niż pół etatu w szkole podstawowej lub średniej w Warszawie albo jej okolicach.

Korzyści dla nauczyciela

 • udział w bezpłatnych szkoleniach z udziałem ekspertów krajowych, trenerów programu „Szkoła Ucząca Się”, a także specjalistów z Teachers College Uniwersytetu Columbia,
 • doskonalenie wiedzy przedmiotowej i dydaktycznej,
 • nowe pomysły na prowadzenie własnych lekcji,
 • kontakty z innymi nauczycielami i możliwość wymiany doświadczeń,
 • doświadczenie we wspieranie w rozwoju studenta, przydane w pracy metodyka,
 • wynagrodzenie za opiekę nad praktykami studenta (dla mentora i dyrektora szkoły).

Korzyści dla szkoły

 • bezpłatne warsztaty przedmiotowe dla nauczycieli języka polskiego, historii, biologii i matematyki,
 • bezpłatne warsztaty dla rady pedagogicznej na wybrane przez dyrektora szkoły tematy,
 • dostęp do materiałów edukacyjnych, najnowszej literatury krajowej i światowej z zakresu dydaktyki szkolnej,
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez SE oraz naszych partnerów z Polski i USA (seminaria, wykłady, konferencje).

Nauczyciele i dyrektorzy szkół zainteresowani współpracą ze Szkołą Edukacji proszeni są o kontakt z Magdaleną Jurewicz: m.jurewicz@szkolaedukacji.pl, 505 759 600.

 		
prof. Jolanta Sujecka-Zając, dyrektor SE
Szukamy szkół otwartych na pokazywanie swojej praktyki innym, gotowych na tworzenie i rozwijanie pracy w zespole profesjonalnych nauczycieli.

Magdalena Jurewicz, m.jurewicz@szkolaedukacji.pl, 505 759 600

Dla polonistów:

 • metody analizy tekstów literackich i tekstów kultury,
 • analiza postępów uczniów w zakresie odbioru tekstu,
 • argumentacja na lekcjach języka polskiego,
 • filozofa i pragmatyka pracy w grupach.
 • jak funkcjonalnie uczyć o języku?

Dla matematyków:

 • kształtowanie wyobraźni geometrycznej,
 • planowanie pracy z zadaniem (model japoński),
 • monitorowanie, analiza rozumowań, planowanie,
 • pogłębianie zadań matematycznych,
 • planowanie działu według koncepcji Understanding by Design.