Wprowadzenie 

Zagajeniem lekcji jest krótka narracja nauczycielska wprowadzająca w temat zajęć.

Zapoznanie  z tekstem

W tej propozycji tekst Andersena pojawia się jako inspiracja do zadań twórczych dla uczniów i uczennic. Uczniowie i uczennice śledzą przede wszystkim tok kolejnych wydarzeń – związanych z historią igły.

Tekst ten może zostać z powodzeniem wykorzystany do pracy nad innymi zagadnieniami:

a) wartościowanie – ocena postawy igły wobec innych, ale także analiza adekwatności jej wysokiego mniemania o sobie. Uczniowie i uczennice mogą zapisywać notatki (dowody z tekstu) na poparcie dwóch tez: Igła słusznie wywyższała się nad innych / igła niesłusznie wywyższała się nad innych. To ważne, żeby uczniowie ćwiczyli się nie tylko w znajdowaniu argumentów i przykładów na poparcie swojej tezy, ale także w znajdowaniu kontrargumentów i kontrprzykładów.

b) wartościowanie – odczytanie przesłania tekstu. Tutaj można porozmawiać o definicji genologicznej baśni i bajki oraz o cechach obu obecnych w tekście Andersena. Warto określić, kto może być zainteresowany przeczytaniem tekstu, a kto na pewno tekst powinien przeczytać – dlaczego? Potem można rozmawiać z uczniami i uczennicami o przesłaniu / przesłaniach tekstu.

c) analiza teoretycznoliteracka – badanie mechanizmów ożywienia. W jaki sposób Andersen sprawił, że igła wydaje się żywą osobą? Uczniowie i uczennice mogą śledzić sposób wypowiadania się igły i innych bohaterów, analizować ograniczoną perspektywę postrzegania świata.

Praca własna uczniów i uczennic

W zaproponowanym ćwiczeniu uczniowie mają napisać pracę swobodną i twórczą w dowolnej formie. To ważne, żeby szukali inspiracji w swoim najbliższym otoczeniu.

Autorka: Kinga Białek, wykładowczyni dydaktyki języka polskiego w Szkole Edukacji