Naszą misją jest budowanie wspólnoty skutecznych i zaangażowanych nauczycieli, dawanie im praktycznej wiedzy i sprawdzonych narzędzi dydaktycznych, a także tworzenie przestrzeni do rozmowy o tym, czym jest dobra edukacja. Aby ją zrealizować, prowadzimy bezpłatne studia podyplomowe, kursy doskonalące dla nauczycieli,  badania naukowe, projekty edukacyjne i współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami.
11

STUDIA PODYPLOMOWE

W Szkole Edukacji realizujemy jedyne w Polsce dzienne bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli – zarówno przyszłych, jak i już aktywnych. Możesz u nas  zdobyć uprawnienia nauczycielskie, a także rozwinąć kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne. Kształcimy w ramach czterech ścieżek przedmiotowych: język polski, historia i WOS, biologia z przyrodą, matematyka.

Nauka w Szkole Edukacji jest całkowicie bezpłatna, nasi studenci dostają także wysokie stypendium i – w razie potrzeby – darmowy pokój w akademiku. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom Uniwersytetu Warszawskiego oraz uprawnienia do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

11

KURSY DLA NAUCZYCIELI

Uczysz w szkole i chcesz rozwijać swoje umiejętności dydaktyczne kompetencje wychowawcze? Jesteś w dobrym miejscu! Zapraszamy na autorskie całoroczne kursy doskonalące dla polonistów, matematyków, historyków i biologów, a także na kursy psychologiczno-wychowawcze. Większość kursów odbywa się w formule online, dlatego mogą w nich brać udział nauczyciele z całej Polski. 

Realizujemy także bezpłatne zdalne Otwarte Seminaria Lekturowe dla polonistów oraz webinaria przedmiotowe. 

11

BADANIA NAUKOWE I PROJEKTY

W Szkole Edukacji nie tylko kształcimy nauczycieli, ale też prowadzimy badania naukowe i projekty edukacyjne. Sprawdzamy w działaniu innowacyjne rozwiązania z najlepszych ośrodków edukacyjnych na świecie i przekładamy je na język konkretnego szkolnego przedmiotu w realiach polskiej szkoły. Nasze zespoły dydaktyków realizują obecnie badania i projekty m.in. z zakresu nauczania języka polskiego, biologii i matematyki. 

 

11

WSPÓŁPRACA

W ramach naszych działań współpracujemy z wieloma partnerami z Polski i ze świata. Nasz program studiów powstał przy wsparciu Teachers College Columbia University – jednego z najlepszych ośrodków kształcenia nauczycieli na świecie. Wśród naszych partnerów znajdują się także Centrum Nauki Kopernik, Centrum Edukacji Obywatelskiej czy twórca metody Myślącej Klasy, kanadyjski profesor Peter Lilhedal. Regularnie zapraszamy uznanych wykładowców i badaczy na  szkolenia i warsztaty dla studentów i nauczycieli. 

11Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
11Uniwersytet Warszawski
11Fundacja Dobrej Edukacji

Program studiów został przygotowany we współpracy z Teachers College, Columbia University

11Teachers College Columbia University