DOSKONALENIE ZAWODOWE

Chcesz rozwijać swoje umiejętności nauczycielskie i kompetencje wychowawcze? Szukasz szkolenia dla rady pedagogicznej w swojej szkole? Jeśli tak, jesteś w dobrym miejscu! Zapraszamy na autorskie kursy doskonalące dla nauczycieli oraz warsztaty dla rad pedagogicznych, organizowane przez Fundację Dobrej Edukacji w ramach programu Szkoły Edukacji PAFW i UW.

KURSY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI

Kursy doskonalące w Szkole Edukacji skierowane są do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą rozwinąć warsztat nauczycielski i kompetencje wychowawcze. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. Kursy odbywają się zarówno w formule ONLINE, jak i stacjonarnie i hybrydowo. 

KURSY DLA NAUCZYCIELI W SZKOLE EDUKACJI. DLACZEGO WARTO?

  • Prowadzący z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym
  • Sprawdzone w praktyce metody, a także narzędzia edukacyjne
  • Doświadczenie w nauczaniu online
  • Odpowiedzi na konkretne, przedmiotowe wyzwania dydaktyczne

W naszej ofercie znajdują się kursy online i stacjonarne. Kursy online zawsze odbywają się w czasie rzeczywistym. Z nami możesz sobie przypomnieć, jak czerpać radość z uczenia (się)!

11100 pomysłów na relacje z uczniami ONLINE

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji

na temat kursów, skontaktuj się z Małgorzatą Siłką

11Ikona_telefon niebieski

505 759 800

Opinie kursantów

“Zdecydowałam się na ten kurs w ostatniej chwili. Wcześniej trafiłam na Seminarium Lekturowe w Szkole Edukacji, które było dla mnie prawdziwym olśnieniem. Co ważne, na kursie nie ma uniwersyteckiego zadęcia, wszyscy mają bezpośredni kontakt, a wykładowcy bardzo wiele z siebie dają. Dzięki temu, a przede wszystkim dzięki poznanym tu narzędziom, które wprowadzam w klasie, moi uczniowie o wiele lepiej radzą sobie z interpretacją.”

– Marta Karkocha, nauczycielka j. polskiego w Szkole Edulab w Starych Babicach

WARSZTATY DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Dyrektorze/dyrektorko szkoły, jeśli chcesz zapewnić swoim nauczycielom nową wiedzę przedmiotową oraz sprawdzone narzędzia edukacyjne, skorzystaj z oferty warsztatów dla rad pedagogicznych z zakresu dydaktyki i kompetencji psychologiczno-komunikacyjnych.

11ikona_czerwona strzałka

Warsztaty są prowadzone w szkołach przez wykładowców akademickich z doświadczeniem nauczycielskim, a przede wszystkim dydaktycznym. Oprócz tego wykładowcy Szkoły Edukacji zostali przeszkoleni przez wiodących amerykańskich i europejskich specjalistów w zakresie kształcenia nauczycieli, a program nauczania powstał we współpracy z nowojorskim Teachers College na Uniwersytecie Columbia.

DYDAKTYKA OGÓLNA

SZTUKA ZADAWANIA PYTAŃ

PRAWDZIWA NAUKA NA BŁĘDACH

SZTUKA UCZENIA W PODZIALE NA GRUPY

DYSKUTOWANIE NA LEKCJI

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się:
– jakie rodzaje pytań zadawać, a jakich unikać,
– co zrobić, żeby dobrze zadane pytanie się nie zmarnowało,
– jak wspierać uczniów w zadawaniu pytań.

Rodzaj warsztatów: stacjonarne w szkole

Czas trwania: 4 godziny

Cena: 1900 zł

Liczba uczestników: 30

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak: 
– odróżniać błędy, pomyłki i błędne mniemania,
– adekwatnie reagować na błąd, tak, aby sprzyjało to budowaniu w klasie atmosfery sprzyjającej próbom i błądzeniu,
– korzystać z zadań rzeczywiście umożliwiających robienie błędów i ich analizowanie.

Rodzaj warsztatów: stacjonarne w szkole

Czas trwania: 4 godziny

Cena: 1900 zł 

Liczba uczestników: 30

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak:
– odróżniać pracę grupową od pracy indywidualnej wykonywanej w grupie,
– korzystać z takich form pracy grupowej, które angażują każdego członka zespołu,
– oceniać pracę grupową bez używania stopni.

Rodzaj warsztatów: stacjonarne w szkole

Czas trwania: 4 godziny

Cena: 1900 zł

Liczba uczestników: 30

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak:
– adekwatnie stosować różne formy: dyskusję, debatę i deliberację,
– planować stopniowe wprowadzanie poszczególnych form pracy, zależnie od możliwości uczniów,
– wykorzystywać proste formaty dyskusji podczas 45 minut lekcji

Rodzaj warsztatów: stacjonarne w szkole

Czas trwania: 4 godziny

Cena: 1900 zł

Liczba uczestników: 30

PSYCHOLOGIA I WYCHOWANIE

ZDROWIE PSYCHICZNE UCZNIÓW - JAK MU SPRZYJAĆ?

UCZEŃ W KRYZYSIE - POMOC I WSPARCIE

JAK SIĘ UCZYMY? MECHANIZMY SPRZYJAJĄCE UCZENIU SIĘ

KOMUNIKACJA Z UCZNIEM W SPEKTRUM - BUDOWANIE PODSTAW

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się:

– jak obecnie definiowane jest zdrowie psychiczne oraz jak rozpoznawać jego różne przejawy
– w jaki sposób rozpoznawać wczesne objawy pogorszenia w zakresie zdrowia psychicznego
– jak wspierać uczniów którzy tracą zdrowie oraz jak wspierać tych którzy je odzyskują

Warsztaty w szkole: 4 godziny, cena: 1900 zł

Szkolenie online: 1,5 godziny,  cena: 800 zł (platforma Google Meet)

Liczba uczestników warsztatów stacjonarnych i online: 30

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się: 

– czym jest kryzys emocjonalny, jak go rozpoznawać
– jakie są zasady postępowania w kontekście kryzysów emocjonalnych
– jakie są reguły udzielania wsparcia wobec osób doświadczających kryzysu emocjonalnego

Warsztaty stacjonarne: 4 godziny, cena: 1900 zł

Szkolenie online: 1,5 godziny, cena: 800 zł

Liczba uczestników warsztatów stacjonarnych i online: 30

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się:
– jak emocje sprzyjają uczeniu się uczniów
– w jaki sposób działa uwaga człowieka i jak pomóc jej, aby sprzyjała uczeniu się
– w jaki sposób planować proces uczenia, uwzględniając wiedzę nt. zapamiętywania

Warsztaty stacjonarne: 4 godziny, cena: 1900 zł

Szkolenie online: 1,5 godziny, cena: 800 zł

Liczba uczestników warsztatów stacjonarnych i online: 30

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak:
– rozpoznawać objawy i rozróżniać je od zachowań niezwiązanych z zaburzeniem
– stosować podstawowe metody ułatwiające komunikację z dzieckiem w spektrum
– dokonywać oceny ucznia z uwzględnieniem specyfiki jego funkcjonowania

Warsztaty stacjonarne: 4 godziny, cena: 1900 zł

Szkolenie online: 1,5 godziny, cena: 800 zł

Liczba uczestników warsztatów stacjonarnych i online: 30

NOWOCZESNA DYDAKTYKA. BEZPŁATNE KSIĄŻKI DLA NAUCZYCIELI

Szkoła Edukacji nie tylko prowadzi bezpłatne dzienne studia podyplomowe oraz kursy doskonalące dla nauczycieli. Publikujemy także książki na temat dydaktyki, które całkowicie za darmo udostępniamy w formie e-booków.

11ikona_czerwona strzałka

CZYTANIE TEKSTÓW ARGUMENTACYJNYCH. TEORIA I PRAKTYKA

Jak sięgać po teksty argumentacyjne na lekcjach języka polskiego? Na to pytanie odpowiada wykładowczyni dydaktyki języka polskiego Kinga Białek. Książka „Czytanie tekstów argumentacyjnych w szkole. Teoria i praktyka” to propozycja dla polonistów, którym leży na sercu rozwijanie u uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem. Po jakie teksty sięgać? A także gdzie ich szukać i jak analizować na lekcjach? Tego dowiecie się, ściągając bezpłatnie e-book.

doskonalenie zawodowe_ksiażka1
Kształcenie nauczycieli wyzwanie i zaangażowanie_okładka książki

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI. WYZWANIE I ZAANGAŻOWANIE

Jak powinno wyglądać profesjonalne kształcenie nauczycieli? Na czym polega formowanie refleksyjnego podejścia u pedagoga? Czy każdego można nauczyć matematyki czy pisania dobrych tekstów? Odpowiedzi na te oraz wiele innych edukacyjnych pytań znajdziecie w monografii pod redakcją dyrektorki Szkoły Edukacji prof. Jolanty Sujeckiej-Zając i prof. Witolda Bobińskiego.

Książka mówi o bardzo konkretnych wyzwaniach dydaktycznych i wychowawczych stojących przed nauczycielami przedmiotów takich jak języka polskiego i matematyki. Mówi między innymi o problemach komunikacyjnych, pożytkach z modelowania, planowaniu lekcji, a także wykorzystywaniu uczniowskich błędów. Autorami tekstów są wykładowcy na co dzień prowadzący w Szkole Edukacji zajęcia psychologiczno-komunikacyjno-społeczne oraz dydaktyki przedmiotowe w ramach ścieżki matematycznej i polonistycznej.

11Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
11Uniwersytet Warszawski
11Fundacja Dobrej Edukacji

Program studiów został przygotowany we współpracy z Teachers College, Columbia University

11Teachers College Columbia University