KONTAKT

11Kontakt

Szkoła Edukacji PAFW i UW
ul. Banacha 2c
02-097 Warszawa

11Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
11Uniwersytet Warszawski
11Fundacja Dobrej Edukacji

Program studiów został przygotowany we współpracy z Teachers College, Columbia University

11Teachers College Columbia University