Kontakt

Szkoła Edukacji PAFW i UW
ul. Banacha 2c
02-097 Warszawa

22 55 43 789; 505 759 800
kontakt@szkolaedukacji.pl

www.szkolaedukacji.pl
www.facebook.com/szkolaedukacji