Praktyki w szkołach_zdjęcie nr 1

JAK DZIAŁAMY

W programie praktyk Szkoły Edukacji każdy element jest starannie przemyślany i opracowany. Przyświeca nam jeden cel: wykształcenie skutecznych nauczycieli, gotowych na konkretne wyzwania wychowawcze i dydaktyczne.

JAK WYGLĄDAJĄ PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE

W Szkole Edukacji PAFW i UW praktyki nauczycielskie są kluczową i integralną częścią programu kształcenia. Współpracujemy z siecią kilkudziesięciu starannie wybranych szkół. Studenci odbywają intensywne praktyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Każdy student i studentka objęty jest indywidualną opieką nauczyciela-mentora, z którym przygotowuje konspekty lekcji, prowadzi zajęcia, omawia postępy i obszary do rozwoju.

Praktyki w Szkole Edukacji odbywają się od poniedziałku do czwartku przed południem. Na początku studenci i studentki obserwują lekcje doświadczonych nauczycieli, następnie zaczynają przygotowywać konspekty i prowadzą fragmenty zajęć. Gdy są już gotowi, zaczynają realizować całe lekcje.

Doświadczenia z praktyk są na bieżąco omawiane z tutorami, czyli indywidualnymi opiekunami. Podczas tych spotkań studenci analizują wydarzenia z ostatnich dni, odkrywają mocne strony i doskonalą warsztat pracy nauczyciela. Tutorzy pomagają im w określaniu celów dalszego rozwoju i wspierają w ich osiąganiu.

Praktyki w szkołach
Praktyki w szkołach dla studentów

STUDENCI O NAS

“Sprawdzałam metody i narzędzia, modyfikowałam je, nadawałam role, wyciągałam wnioski. Jestem zachwycona praktykami i bardzo za nie dziękuję.”

Justyna Orłowska, absolwentka ścieżki matematycznej

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE?

W sieci szkół praktyk znajdują się placówki z Warszawy, a także z Józefowa, Milanówka, Piastowa, Piaseczna i Strachówki.

Magdalena Jurewicz

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji

na temat praktyk, skontaktuj się z Magdaleną Jurewicz

11Ikona_telefon niebieski

506 24 59 42

SZKOŁY PRAKTYK

11Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
11Uniwersytet Warszawski
11Fundacja Dobrej Edukacji

Program studiów został przygotowany we współpracy z Teachers College, Columbia University

11Teachers College Columbia University