PARTNERZY

11Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) – główny inicjator powstania i fundator Szkoły Edukacji; realizuje programy w trzech obszarach tematycznych: edukacja, rozwój społeczności lokalnych oraz dzielenie się polskimi doświadczeniami z transformacji. Działania wspierane przez PAFW koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.
Od 2000 roku Fundacja przeznaczyła na swoją działalność programową ponad 164 mln dolarów amerykańskich, a jej fundusz wieczysty przekroczył 255 mln dolarów. W tym czasie, w ramach 36 programów, sfinansowano prawie 27 tysięcy stypendiów, blisko 12 tysięcy projektów lokalnych z udziałem setek tysięcy osób, zorganizowano szkolenia dla 65 tysięcy nauczycieli, a także dla 20 tysięcy liderów i pracowników organizacji pozarządowych. W wizytach studyjnych organizowanych w Polsce uczestniczyło blisko 7 tysięcy osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii oraz innych krajów. W 2008 roku PAFW podjęła partnerską współpracę z największą pozarządową instytucją grantodawczą na świecie – Fundacją Billa i Melindy Gatesów, co zaowocowało uruchomieniem w Polsce Programu Rozwoju Bibliotek, w wyniku którego blisko 4 tysiące bibliotek w małych miejscowościach przekształciło się w nowoczesne centra informacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej.

Więcej informacji: www.pafw.pl

11Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski (UW) – czołowa polska uczelnia i największa szkoła wyższa w Europie Środkowo-Wschodniej. Uzyskuje wyróżniające oceny za jakość kształcenia oraz najwyższe kategorie naukowe za prowadzone badań. Uczelnia kształci prawie 45 tys. studentów, którzy mają możliwość wyboru spośród ponad 100 kierunków studiów humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych.

Na Uniwersytecie pracuje 3,5 tys. nauczycieli akademickich, wśród których jest ponad 850 profesorów. UW najskuteczniej spośród polskich uczelni pozyskuje granty ze źródeł krajowych (np. Narodowe Centrum Nauki) i europejskich (np. European Research Council). Fundusze na naukę stanowią 1/3 przychodów uczelni, sięgających rocznie miliarda złotych.

Więcej informacji: www.uw.edu.pl

11Fundacja Dobrej Edukacji

Fundacja Dobrej Edukacji (FDE) – organizacja prowadząca Szkołę Edukacji. FDE rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku, a jej założycielem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW). Statutowymi celami Fundacji Dobrej Edukacji są: wspieranie i promowanie rozwoju edukacji oraz działanie na rzecz poprawy jakości edukacji; działanie na rzecz poprawy jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dalszej profesjonalizacji ich pracy; budowanie prestiżu zawodu nauczyciela, wspieranie liderów oświaty oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Działania Fundacji mają charakter niekomercyjny i nastawione są na poprawę jakości edukacji w Polsce, która według międzynarodowych badań w największym stopniu zależy od jakości pracy nauczycieli.
W projektowaniu i wdrażaniu innowacji w obszarze kształcenia nauczycieli Fundacja Dobrej Edukacji współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, nowojorskim Kolegium Nauczycielskim Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College) oraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizującym wspólnie z PAFW od 2000 roku ogólnopolski Program „Szkoła Ucząca Się”.

Więcej informacji: www.fde.org.pl

 

11Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej – jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od 25 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Rocznie realizujemy ponad 20 programów edukacyjnych, współpracując z 4 tys. szkół w Polsce, szkoląc 20 tys. nauczycieli i dyrektorów oraz angażując do działania ponad 100 tys. młodych ludzi.

Więcej informacji: www.ceo.org.pl

11Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik (CNK) – największe centrum nauki w Polsce. Jego celem jest rozwijanie nauki, współpraca z naukowcami i nauczycielami. Od 2010 roku zwiedzający mogą poznawać w nim prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach, a także w uczestnicząc w warsztatach i pokazach naukowych.

Więcej informacji: www.kopernik.org.pl

11Instytut Matematyki - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Instytut Matematyki – jest jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w strukturach Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. IMUP zajmuje się badaniami naukowymi m.in. z zakresu równań i nierówności funkcyjnych, równań różniczkowych, logiki matematycznej, stochastyki, zastosowań matematyki czy dydaktyki matematyki.

Więcej informacji: www.matematyka.up.krakow.pl

11Klub Młodego Odkrywcy

Klub Młodego Odkrywcy (KMO) to miejsce, w którym dzieci i młodzież eksperymentują pod okiem opiekunów, zdobywając wiedzę i rozwijając kompetencje przyszłości. Program jest międzynarodowy, interdyscyplinarny i obejmuje wszystkie poziomy edukacyjne. W Polsce i za granicą działa już prawie 1000 klubów. Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu – wzmacnia rozwój KMO przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Więcej informacji: www.kopernik.org.pl

11Centrum Kompetencji Cyfrowych UW

Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (d. COME UW i LaCH UW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu, powołaną w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia dla działań naukowych i dydaktycznych, związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Do podstawowych zadań CKC UW należą m.in.: realizacja i wsparcie przedsięwzięć z zakresu e-nauczania oraz działania eksperckie w zakresie przedsięwzięć cyfrowych prowadzonych na uniwersytecie (m.in. badań naukowych, kształcenia, infrastruktury). Centrum realizuje własne projekty, a także udziela wsparcia cyfrowym przedsięwzięciom pracowników naukowych i jednostek organizacyjnych uniwersytetu, w szczególności z zakresu humanistyki. Koordynuje również udział uniwersytetu w krajowych i międzynarodowych sieciach, pozostających w zakresie kompetencji CKC UW.

Więcej informacji: www.ckc.uw.edu.pl