11

Pokazujemy przyszłym, początkującym i doświadczonym nauczycielom,
JAK UCZYĆ I WYCHOWAĆ
w każdym działaniu.

Szkoła Edukacji - kim jesteśmy?

KIM JESTEŚMY

Szkoła Edukacji powstała w 2015 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Uniwersytetem Warszawskim. Głównym inicjatorem powstania i fundatorem Szkoły była i jest do tej pory PAFW. Organizacją prowadzącą Szkołę Edukacji jest specjalnie w tym celu powołana Fundacja Dobrej Edukacji (FDE), która rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku – również z inicjatywy PAFW.

Od początku istnienia Szkole Edukacji i jej zespołowi przyświecała podstawowa myśl: wspieranie i promowanie rozwoju edukacji oraz działanie na rzecz poprawy jakości edukacji, a także działanie na rzecz poprawy jakości kształcenia oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 • 11
  Budujemy wspólnotę skutecznych i zaangażowanych pedagogów
 • 11
  Dajemy im praktyczną wiedzę i sprawdzone narzędzia
 • 11
  Tworzymy przestrzeń do rozmowy o tym, czym jest dobra edukacja
11

MISJA

Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne, rzetelne i odważne działania w szkole dają radość oraz prowadzą do dostrzegania różnorodności świata i rozwiązywania problemów współczesności.

 • Pokazujemy jak uczyć i wychowywać w każdym działaniu.
 • Tworzymy warunki, w których studenci doświadczają, jak uczyć i sprawdzają metody w praktyce.
 • Pomagamy ustalać cele rozwoju zawodowego, towarzyszymy studentom i absolwentom w praktyce szkolnej analizując nauczycielskie doświadczenia. Pokazujemy, jak łączyć autonomię ze współdziałaniem. 
 • Budujemy wspólnotę wspierających się i zaangażowanych nauczycieli dzięki pracy zespołowej, sieci absolwentów i współpracy ze szkołami praktyk. 
 • Na naszych warsztatach testujemy metody wypracowane z międzynarodowymi liderami edukacji, w naszych publikacjach opisujemy najlepsze praktyki.
11

WIZJA

W naszym przekonaniu dobry nauczyciel/ka rozumie świat i bierze zań odpowiedzialność.

Angażuje się w potrzebne zmiany i inicjuje je w swojej szkole i środowisku. Twórczo projektuje swoją pracę, odpowiedzialnie podejmuje ryzyko i poddaje swoje działania ciągłej refleksji. Na tym polega profesjonalizm nauczyciela w pracy skoncentrowanej na uczniu.

Wszyscy uczący się w Szkole Edukacji, wykładowcy, studenci i mentorzy, dążymy do tego, aby rozumieć świat i brać za niego odpowiedzialność.

PARTNERZY

11Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) – główny inicjator powstania i fundator Szkoły Edukacji; realizuje programy w trzech obszarach tematycznych: edukacja, rozwój społeczności lokalnych oraz dzielenie się polskimi doświadczeniami z transformacji. Działania wspierane przez PAFW koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.
Od 2000 roku Fundacja przeznaczyła na swoją działalność programową ponad 164 mln dolarów amerykańskich, a jej fundusz wieczysty przekroczył 255 mln dolarów. W tym czasie, w ramach 36 programów, sfinansowano prawie 27 tysięcy stypendiów, blisko 12 tysięcy projektów lokalnych z udziałem setek tysięcy osób, zorganizowano szkolenia dla 65 tysięcy nauczycieli, a także dla 20 tysięcy liderów i pracowników organizacji pozarządowych. W wizytach studyjnych organizowanych w Polsce uczestniczyło blisko 7 tysięcy osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii oraz innych krajów. W 2008 roku PAFW podjęła partnerską współpracę z największą pozarządową instytucją grantodawczą na świecie – Fundacją Billa i Melindy Gatesów, co zaowocowało uruchomieniem w Polsce Programu Rozwoju Bibliotek, w wyniku którego blisko 4 tysiące bibliotek w małych miejscowościach przekształciło się w nowoczesne centra informacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej.
Więcej informacji: www.pafw.pl

11Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski (UW) – czołowa polska uczelnia i największa szkoła wyższa w Europie Środkowo-Wschodniej. Uzyskuje wyróżniające oceny za jakość kształcenia oraz najwyższe kategorie naukowe za prowadzone badań. Uczelnia kształci prawie 45 tys. studentów, którzy mają możliwość wyboru spośród ponad 100 kierunków studiów humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych.

Na Uniwersytecie pracuje 3,5 tys. nauczycieli akademickich, wśród których jest ponad 850 profesorów. UW najskuteczniej spośród polskich uczelni pozyskuje granty ze źródeł krajowych (np. Narodowe Centrum Nauki) i europejskich (np. European Research Council). Fundusze na naukę stanowią 1/3 przychodów uczelni, sięgających rocznie miliarda złotych.

Więcej informacji: www.uw.edu.pl

11Fundacja Dobrej Edukacji

Fundacja Dobrej Edukacji (FDE) – organizacja prowadząca Szkołę Edukacji. FDE rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku, a jej założycielem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW). Statutowymi celami Fundacji Dobrej Edukacji są: wspieranie i promowanie rozwoju edukacji oraz działanie na rzecz poprawy jakości edukacji; działanie na rzecz poprawy jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dalszej profesjonalizacji ich pracy; budowanie prestiżu zawodu nauczyciela, wspieranie liderów oświaty oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Działania Fundacji mają charakter niekomercyjny i nastawione są na poprawę jakości edukacji w Polsce, która według międzynarodowych badań w największym stopniu zależy od jakości pracy nauczycieli.
W projektowaniu i wdrażaniu innowacji w obszarze kształcenia nauczycieli Fundacja Dobrej Edukacji współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, nowojorskim Kolegium Nauczycielskim Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College) oraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizującym wspólnie z PAFW od 2000 roku ogólnopolski Program „Szkoła Ucząca Się”.

Więcej informacji: www.fde.org.pl