Szkoły praktyk

W Szkole Edukacji PAFW i UW praktyki są kluczową i integralną częścią programu kształcenia, a doświadczenia z nich są na bieżąco omawiane. Współpracujemy z siecią znakomitych  szkół, które zostały starannie wybrane, a ich kadra miała możliwość uczestnictwa w szkoleniach z udziałem ekspertów krajowych, trenerów programu „Szkoła Ucząca Się”, a także specjalistów z Teachers College Uniwersytetu Columbia.

Słuchacze Szkoły Edukacji PAFW i UW odbywają intensywne praktyki w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych. Każdy student objęty jest indywidualną opieką nauczyciela-mentora. Mentorzy regularnie spotykają się z kadrą Szkoły Edukacji na warsztatach, by wspólnie analizować i wypracowywać nowe rozwiązania podnoszące jakość nauczania.

Szkoły praktyk współpracujące ze Szkołą Edukacji PAFW i UW:

 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 38 z oddziałami integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Warszawie
 • CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie
 • CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie
 • CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Bednarska im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie
 • II Liceum Ogólnokształcące im Stefana Batorego w Warszawie
 • Liceum „Strumienie” w Józefowie
 • LXIV Liceum Ogólnokształcące im. St. I. Witkiewicza w Warszawie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97 w Warszawie
 • Prywatne Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny w Warszawie
 • Społeczna Szkoła Podstawowa Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Milanówku
 • Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 w Warszawie
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7 im. Bronisława Geremka w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie
 • Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Oddziałami Integracyjnymi  w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierz Rodzin im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 356 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
 • XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie
 • Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie
 • Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie
 • Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących „Bachmacka” w Warszawie
 • Zespół Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce