Praktyki w szkołach_studenci

SZKOŁY PRAKTYK

W Szkole Edukacji PAFW i UW praktyki są kluczową i integralną częścią programu kształcenia. Współpracujemy z siecią kilkudziesięciu starannie wybranych szkół, a opiekunowie praktyk, zwany mentorami, mają możliwość uczestnictwa w szkoleniach z udziałem naszej kadry oraz polskich i zagranicznych ekspertów – między innymi z Teachers College Uniwersytetu Columbia.
Studenci odbywają intensywne praktyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Każdy student i studentka objęty jest indywidualną opieką nauczyciela-mentora, z którym przygotowuje konspekty lekcji, prowadzi zajęcia, omawia postępy i obszary do rozwoju.

W sieci szkół praktyk znajdują się placówki z Warszawy, a także z Józefowa, Milanówka, Piastowa, Piaseczna i Strachówki.

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ EDUKACJI

Jesteś nauczycielem i chcesz zostać mentorem naszych studentów? A może jako dyrektor szkoły pragniesz dawać pedagogom możliwość rozwoju kompetencji dydaktycznych i wychowawczych? Skontaktuj się z nami!

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA-MENTORA

11ikona_udział w badaniach

Udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu wiedzy przedmiotowej i dydaktycznej z udziałem ekspertów krajowych, a także specjalistów z Teachers College Colubia University

11ikonka_szkoły praktyk_żarówka

Nowe pomysły na prowadzenie własnych lekcji, kontakty z innymi nauczycielami i możliwość wymiany doświadczeń

11ikonka_szkoły praktyk_monety

Doświadczenie we wspieraniu rozwoju studenta, przydane w pracy metodyka

Atrakcyjne wynagrodzenie za opiekę nad praktykami studenta

KORZYŚCI DLA SZKOŁY PRAKTYK

11

Bezpłatne warsztaty przedmiotowe dla nauczycieli języka polskiego, historii, biologii i matematyki

11

Dostęp do materiałów edukacyjnych, najnowszej literatury krajowej i światowej z zakresu dydaktyki szkolnej

Udział w wydarzeniach organizowanych przez Szkołę Edukacji oraz naszych partnerów z Polski i USA

11

Pierwszeństwo w zatrudnianiu absolwentów Szkoły Edukacji –  doskonale przygotowanych do zawodu nauczycieli, objętych dwuletnim programem wsparcia absolwenckiego

11Szkoły praktyk - kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji

na temat praktyk, skontaktuj się z Magdaleną Jurewicz

11Ikona_telefon niebieski

506 24 59 42

Zapraszamy
do kontaktu

11Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
11Uniwersytet Warszawski
11Fundacja Dobrej Edukacji

Program studiów został przygotowany we współpracy z Teachers College, Columbia University

11Teachers College Columbia University